Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 1 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Kuruluş Yeri, Gelişimi ve Fonksiyon Özellikleri Bakımından Yeni Halfeti (Şanlıurfa)

Zeki BOYRAZ, M. Salih BOSTANCI

Abstract


Yeni Halfeti, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Orta Fırat bölümünde, 8069 kişinin yaşadığı küçük bir ilçe merkezidir. Şanlıurfa iline bağlı ilçe olan Yeni Halfeti'nin ilk kuruluş yeri Rumkalesi'dir. 19 yy.da Eski Halfeti'ye taşınan merkez, 2000 yılında Birecik barajından etkileneceği için son yeri olan Karaotlak Mevkiine (Yeni Halfeti'ye) taşınmıştır.
Bu çalışmada tarihi süreçler içerisinde üç defa yer değiştirmiş olan Halfeti yerleşmesinin kurulmuş olduğu alanların kuruluş, gelişim özellikleri, yer değiştirme nedenleri ile Yeni Halfeti ilçe merkezinin kuruluş, gelişim ve fonksiyonel özellikleri açıklanmaya çalışılacaktır.


New Halfeti; in the section of Middle Fırat of Southeastern Anatolia Region is a small downtown in which 8069 people live. The first site of establishment of New Halfeti, from province of Sanliurfa, is Rumkalesi. The centre which moved into Old Halfeti in the 19th century moved to Karaotlak Site, the last place of the center, in 2000 due to the fact that it would be effected by Birecik Dam.
In this study, establishment, developmental featuresand reasons for moving of establishment sites of Halfeti settlement; which changed its location for three times in the historic process and the establishment, development, characteristics of function of the New Halfeti downtown are going to be explained.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF