Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 1 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Bir Sivil Toplum Örgütü Olarak “Alman Türkleri Birliği”

Necati DEMİR

Abstract


Sivil toplum örgütleri, resmî kurumlar dışında kalan, siyasi, kültürel, sosyal, hukuki vb. alanlarda faaliyet yapan, gönüllülük esasına dayalı olarak çalışanlardan ve üyelerden oluşan, kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Alman Türkleri Birliği (Almanca adı: Deutschtürken Verband e.V.) de Almanya'nın Münih kentinde Türkler tarafından kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Bu çalışmada Alman Türkleri Birliği tanıtılmış, Birliğin yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgiler verilmiş ayrıca bu faaliyetler, Türkçeye ve Türk kültürüne sağladıkları katkılar açısından değerlendirilmiştir.


Civil society organizations which are non-govermental, operate political, cultural, social, legal etc. Areas, consisting of the employees and members on a voluntary basis, non- profit organizations. German-Turkish Association (German name: Deutschtürken Verband e.V.) is a non-governmental organization established by Turks in Munich of Germany. In this study, German-Turkish Association has been introduced, information about the activities of the Union has been given, these activities has been evaluated in terms of their contribution to the Turkish and Turkish culture.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF