Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 1 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Sosyal Etki Süreçlerinin ‘Tehlikeli Oyun: Dalga’ Filmi Bağlamında Değerlendirilmesi

Murat YILDIZ

Abstract


Bu çalışmada sosyal etkiye ilişkin temel kavramlarının açıklanması ve "Tehlikeli Oyun: Dalga" filmindeki ilgili sahnelerin bu kavramlar açısından analiz edilerek sosyal etki süreçlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde öncelikle sosyal etki kapsamında Şerif, Asch ve Milgram tarafından gerçekleştirilmiş üç klasik deney hakkında kısaca bilgi verilmiş ve bu konuyla ilgili kavramlar açıklanmıştır. Sonra filmin konusu özetlenerek ilgili kavramlar bağlamında film analizine geçilmiştir. Gerçek olaylara dayanan filmin teması, kurgusu ve sahnelerinin sosyal etkiye ilişkin kavramları tasvir etme ve açıklama düzeyi açısından çok güzel ve somut örnekler sunduğu söylenebilir. Sonuç olarak, insanın çeşitli şekillerde diğer insanların etkisinde nasıl kaldığını ve ortama uyum göstermede nasıl dönüşümler gösterdiğini görsel bir yöntemle açıklaması bakımından "Tehlikeli Oyun: Dalga" filminin analiz edilmesinin uygun ve katkı sağlayıcı olduğu düşünülmektedir.


In the present study, it is aimed to explain the basic concepts of social influence and to evaluate the processes of social influence of the related scenes of The Wave Film by being analyzed in context of these concepts. Initially brief information about experiments conducted by Sherif, Asch and Milgram in context of social influnce is given and the concepts related to this topic are explained. Then, the film is analyzed in the context of related concepts by summing up topic of the film. The film is based on real events and it can be said that its theme, fiction and scenes present epitome and good examples with regard to depictions and level of explaining of concepts related social influence. As a result, it is thought that the film of The Wave is appropriate and making contribution in that how man is influenced by others in various ways and how man transform in order to adapt enviroment himself by explaining with visual methods.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF