Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 1 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Cinsel İstismarcıların Çocuklara Yaklaşım Metot ve Teknikleri

Miraç Burak GÖNÜLTAŞ

Abstract


Cinsel istismar çocuğun hem sosyal hem de psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen bir problemdir. Son yıllarda özellikle çocuk kayıp ve kaçırma vakaları ile birlikte çocukların cinsel istismarına ve cinsel istismarcılara olan ilgi daha da artmaktadır. Yapılan çalışmalara göre cinsel istismarcılar bilinen diğer suçlulara göre suç işleme metotlarında daha kıvrak ve fırsatçı tiplerdir. Bu nedenle istismarcılara yönelik çalışmalar istismarcıların çocuklara yaklaşımlarını ve yöntemlerini anlamak ve böylece bu suçun önlenmesine yönelik çıkarsamalarda bulunmayı hedeflemektedir. Çünkü cinsel istismar bir çocuğa geriye dönüşümsüz olarak zarar vermektedir. Bu çalışma, alanda yapılmış cinsel istismarcıların modus operandileri ve grooming tekniklerini konu alan çalışmaları derlemektedir. Böylelikle ülkemizde oldukça yeni olan bu konuya dikkati çekmek ve cinsel istismarın önlenmesine yönelik bir takım öneriler sunmayı hedeflemektedir.


Child sexual abuse has detrimental effects on both psychological and sociological development of children. In recent years, attention of sexual abuse and abuser has increased because of missing and abducted children. According to literature, sexual abusers are more opportunist and agile than offenders of other crime types. Academic researches related to sexual absusers aim to understand how to sexual abusers groom children and their methods. Therefore these studies intend to prevent sexual abuse, because sexual abuse harms victim seriously and irreversibly. The present study is compilation in that the researches conducted in this field are gathered in context to modus operandi and sexual grooming. Thus, it aims to remark attention to this field and to present some proposal for the prevention of sexual abuse in our country.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF