Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 1 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Tekirdağ Şehri ve Yakın Çevresinde Arazi Kullanımının Zamansal ve Mekânsal Değişimi

Emre ÖZŞAHİN, Halid PEKTEZEL, İlker EROĞLU

Abstract


Bu çalışmada Tekirdağ şehri ve yakın çevresinde arazi kullanımının zamansal ve mekânsal değişiminin açıklanması amaçlanmıştır. Yaklaşık bir asrı aşkın sürede (1900-2015) ilgili alandaki arazi kullanımında nasıl değişimlerin meydana geldiği ve bu değişimlerin ne tür etkiler bıraktığı, çalışmanın temel araştırma sorularını oluşturmaktadır. Tarih ve coğrafya bilimlerinin araştırma yöntemlerinden yararlanılan çalışma kapsamında, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanmış eski ve yeni tarihli değişik tematik haritalar ile uydu görüntülerinden istifade edilmiştir. Bütün bu materyaller tarihi araştırma kayıtları ve güncel veriler eşliğinde kullanılarak sahanın 1900 ve 2015 yıllarına ait arazi kullanım haritaları oluşturulmuştur. Daha sonra belirlenen arazi kullanım sınıfları, değişim yönü yöntemiyle analiz edilerek, zamansal farklılaşmanın gidiş hattı ortaya konulmuştur. Sonuçta sahada son 115 yıllık süre dâhilinde önemli oranda arazi kullanım değişimlerinin yaşandığı tespit edilmiştir. Ancak bu son asırlık arazi kullanım değişikliklerinin sürdürülebilir olmaktan uzak bir doğrultuda gerçekleştiği saptanmıştır.


This study attempts to explain the spatial and temporal changes of landuse in Tekirdağ province and its immediate vicinity. This study seeks answers to the questions "what kinds of changes have taken place in landuse in this region for more than a century (1900-2015)" and "what kinds of influences have these changes had?". The research methods of history and geography were used. Old and new thematic maps and satellite images prepared by various organizations and institutions were employed. All these materials were used in association with historical research records and the current data. Hence, landuse maps were prepared for the region for the period between 1900 and 2015. Afterwards, the determined landuse classes were analyzed in terms of post classification change detection method, and the course of temporal differentiation was revealed. It was found out that considerable changes have occurred in landuse in the last 115-years period. However, it was also seen that such changes in landuse in the last century are far from being sustainable.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF