Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 2 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Erich Maria Remarque’nin “Dönüş Yolu” Eserinde Eski-Yeni Çatışması: Değişim, Yenilik ve Uyum Sorunsalı

Cihan TUNCER

Abstract


Erich Maria Remarque edebi üslup kaygılarından uzak, okuyucu kitlesine gerçekleri aktarma amacını kendine ülkü edinmiş bir yazardır. Savaş gerçeğini başarılı biçimde kaleme alan yazar, Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok adlı romanının devamı niteliğinde olan Dönüş Yolu adlı eserinde savaştan dönen bir grup askerin sivil yaşamlarına dâhil oluş, uyum ve uzlaşı problemlerini anlatır. Bireyselleşme süreci sekteye uğrayan roman karakterleri romanın odağında yer alırlar. Bu çalışmada, yazarın Geri Dönüş adlı romanında merkezileşen değişim, yenilik ve uyum sorunları sosyolojik ve psikolojik açıdan ele alınmıştır.


Erich Maria Remarque is an author, who made his goal to transfer the realities without literary concerns on reader. The author emphasizing the fact of war successfully, in The Road Back, sequel to All Quiet on the Western Front, describes the problems of a group soldiers in social life and their adaption process. The characters in the novel stalled in the process of individualization are located in focus of the novel. In this work, it is analyzed sociologically and psychologically the centralized change, innovation and the problems of adaptation.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF