Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 3 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Birecik Barajı Sonrası Yer Değiştiren Eski Halfeti'nin (Şanlıurfa) Turizm Potansiyali

Zeki BOYRAZ, M. Salih BOSTANCI

Abstract


Çalışmada Eski Halfeti'nin turizm potansiyali belirlenmeye çalışılacaktır. Araştırma konumuz Eski Halfeti, Şanlıurfa il merkezinin 130 km batısında, Fırat nehrinin doğusunda 385 m yükseltide yer almaktadır. Eski Halfeti, Şanlıurfa iline bağlı ilçe merkeziyken, 2000 yılında sonra GAP'ın bir parçası olan Birecik Barajı'nın bitirilmesi sonucu su tutulmaya başlanmasıyla 2/5'si (180 hektar) baraj gölü altında kalmıştır. Çalışma alanının, iki mahalle dışında tamamı, Birecik Barajının tamamlanmasıyla, 1999 yılından itibaren, Karaotlak mevkisine taşınmıştır. Eski Halfeti'de kalan Rüştiye ve Şimaliye yerleşmeleri, mahalle olarak Yeni Halfeti'ye bağlanmıştır.
Kendine has doğal görünümü, Birecik barajı üzerinde tekne turlarının güzergâhı olan, mimarisi ve Siyahgül'ü ile 2013 yılında Cittaslow'a (Sakinşehir) üye olan Halfeti, birçok tarihî eserinin sular içinde kalmasıyla merak uyandıran bir saha hâline gelmiştir. Ayrıca Rumkale, Zeugma, Savaşan Köyü, Erenköy gibi turistik alanlara yakınlığı nedeniyle turistlerin özellikle son yıllarda sıkça uğradığı bir mekâna dönüşmüştür. Çalışmada, Birecik Barajı sonrası turizm sektörü açısından çevresiyle birlikte gelişme gösteren Eski Halfeti (Şanlıurfa) incelemeye çalışılmıştır.


In this study, tourism potentiality of old Halfeti will be tired to be depicted. Old Halfeti, the subject of the study, stands in 130 km west of Şanlıurfa city center, in the east of Fırat River and on 388 m height. While old Halfeti was a town related to city of Şanlıurfa, after the year 2000, 2/5 (180 hectar) of old Halfeti was covered with the water of dam lake as a result of completion of Birecik Dam that is a part of GAP. Whole of the region except two districts have been moved to the region of Karaotaklak since 1999 by the completion of Birecik dam. Rüştiye and Şimaliye regions that remained in old Halfeti have been united to New Halfeti.
Halfeti, with its natural beauty, boat excursions on Birecik Dam Lake, its architecture and Siyahgül, became the member of Cittaslow (peaceful city) in 2013 and takes attention as its historical structures stays under the lake. Furthermore, it has been a region visited frequently by tourists in recent years because of its location being near to some touristic places such as Rumkale, Zeugma, Savaşan Köyü, Erenköy. In this study, old Halfeti (Şanlıurfa) that has developed with its peripheral in terms of tourism sector will be analyzed.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF