Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 3 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Georg Britting’in “Altwasser’da Kardeş Katli” Adlı Öyküsünde Kabil ve Habil Motifi

Kadir ALBAYRAK, Hatice GENÇ

Abstract


Kabil'in kardeşi Habil'i öldürmesi ile ilk cinayet işlenmiş ve bu vaka insanlığın, kendi ihtiraslarına yenik düşüp karanlık tarafa geçebileceğinin bir kanıtı olmuştur. Aynı zamanda Kabil'in işlediği cinayet insanın içinde hep var olan ve zaman içinde değişen, gelişen ve büyüyen öteki kötülüklerin de başlangıcı kabul edilir. Kutsal Kitaplarda anlatılan bu iki kardeşin yaşadıkları olaya, şimdinin gözünden geçmişe doğru bakıldığında insanın ne büyük kötülüklere teşebbüs edebilecek bir varlık olduğu görülür. Kabil ve Habil karakterlerinde yansımasını bulan iyi ve kötü arasındaki ikilem ve bu ikilemin doğurduğu öteki çatışmalar yazarlar içinde büyük bir esin kaynağı olmuştur. Özellikle batı Avrupa edebiyatının temelini oluşturan Antik Yunan ve Yahudi-Hristiyan kültürü, batılı yazarların eserlerinde farklı şekillerde adapte edilmiştir. Bunlardan biri olan Kardeş katli motifi bu çalışmamızda Georg Britting'in "Altwasser'da Kardeş Katli [Ein Brudermord im Altwasser]" adlı öyküsü içinde yorumlanmaya çalışılmıştır.


Cain killing his brother Abel, the first homicide was committed and this incident is evidence that humankind can move over to the dark side by their ego taking a beating. Also, the homicide that Cain committed is recognized as the very beginning of the other misdeeds which have always existed and changed, evolved and grown in humankind in the course of time. As far as the incident which happened between two brothers narrated in the holy books, it is observed better with the perspective of today over the past that Human is such a creature that He is capable of doing any evil. The dilemma of good and evil reflected by the characters of Cain and Abel and the other conflicts stemming from this dilemma were such great inspirations among writers. Particularly, The Ancient Greek and Judeo-Christian culture which lay foundation of the Western Europe Literature were adapted for the works of the western writers in various ways. In this study, we have attempted to interpret "Murdering the brother", being one of those themes in the story of "Ein Brudermord im Altwasser" by Georg Britting.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF