Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 3 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Nevşehir - Derinkuyu İlçesinde Türk-İslam Dönemine Ait İslami Anıt Örnekleri (1839-1923)

Serap ERÇİN KOÇER

Abstract


Bu çalışmada Nevşehir'e 30 km uzaklıkta bulunan Derinkuyu ilçesindeki 1839-1923 tarih aralığında inşa edilen dinî yapılar incelenmiştir. İlçenin kesin bir tarihi bilinmemekle birlikte en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda Tanzimat'ın ilanı ile Cumhuriyet'in ilanı arasında kalan zaman dilimine ait iki cami tespit edilmiştir. Camilerden ilki Doğala Köyü'nde ikincisi ise Kuyulutatlar Köyü'nde yer almaktadır. Tespit edilen bu yapıların daha önce çalışılmamış olmasından dolayı Türk bilim dünyasına kazandırılması için bu çalışma hazırlanmıştır.


In this study the religious buildings that were built in 1839-1923 in Derinkuyu county, where is far about 30 km to Nevşehir, are searched. The certain date of the county isn't know, but it is thought that it is one of the oldest settlements. İn our study, two religious buildings that belong to the period being between The İmperial Edict of Reorganization and the Proclamation of the Republic, are confirmed. The first one of the mosques is located in Doğala Village and the second one is in Kuyulutatlar Village. Due to the fact that these confirmet buildings weren't studied before, this study has been prepared for gaining to World of science.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF