Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 2 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Büyük Selçuklu Seramiklerinde Kadın Müzisyenler

Feyzan GÖHER VURAL

Abstract


Tarihi ve kültürel olayların aydınlatılmasında, pek çok kaynaktan yararlanmak mümkündür. Plastik sanatlara ait objeler de bunların içinde yer alır. Büyük Selçuklu seramikleri, sanatsal değerlerinin yanı sıra, üzerlerindeki zengin dekorlarla Türk tarihi, kültürü ve müziği açısından son derece önemli bilgiler barındırırlar. Müzikli sahnelerin sıkça işlendiği Selçuklu seramiklerinde kadın müzisyenler, çaldıkları çalgılar ve bu sahnelerdeki konumları ile dikkat çekmektedir.
Müzik, tüm insanlığın ortak ürünü ve ifade aracı olsa da, toplumlardaki cinsiyet ayırımı, gerek besteci gerekse icracı olarak kadının erkekten daha arka planda görülmesine neden olmuştur. Bununla birlikte kadın, tarih boyunca müzik sanatının içinde var olmuş; bilhassa Türkler gibi kadına büyük değer veren toplumların müziksel yaşamlarında yer almışlardır. Büyük Selçuklu seramiklerine yansıyan müzisyen kadınlar da bu durumu yansıtmaktadır.
Bu araştırmada çeşitli müzeler ve koleksiyonlarda yer alan Büyük Selçuklu seramikleri üzerindeki dekorlar incelenerek, Selçuklu müziğinde kadının yer alma durumu, çaldığı çalgılar ve müzikli sahnelerdeki konumu saptanarak, yorumlanmıştır.


It is possible to make use of many resources for illuminating historical and cultural events. The plastic art objects are also included in this resources. The Great Seljuk ceramics and rich decors on them are very important for Turkish history, Turkish culture and Turkish music as well as their artistic value. It is notable that women musicians, their musical instruments and their status on The Great Seljuk ceramics.
Music is all of humanity's common product and means of expression; notwithstanding, women as composers and performers have taken place in the background of the men because of gender discrimination in societies. However, women have been in the art of music throughout history, especially in societies which values the women as Turks.
Great Seljuk ceramics and decors on them which are located in various museums and collections have been investigated and involvement of women in Seljuk music, their musical instruments and their positions in music scenes have been determined in this research.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF