Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 3 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Coğrafya Bölümü Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Fiziki Coğrafya İçerikli Derslere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Öznur YAZICI

Abstract


Bu çalışma; 2014-2015 akademik yılının bahar döneminde, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Uzaktan Eğitim Programı öğrencilerinin Fiziki Coğrafya içerikli derslere ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Uygulamada karşılaşılan aksaklıkların tespiti için, katılımcı öğrencilere açık uçlu 4 soru yöneltilmiştir. 66 uzaktan eğitim öğrencisinin katıldığı araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Öğrencilerin yaşadıkları sorunlar arasında; harita üzerinde çalışmanın güçlüğü ve arazi uygulamalarının eksikliği, doğrudan alanla ilgili olanlardır. Öğrenciler bu eksikliklerin giderilmesinin yanı sıra, birbirleriyle ve özellikle öğretim elemanlarıyla iletişimin geliştirilmesini talep ettiklerini nakletmişlerdir.


This study was conducted to determine Department of Geography Distance Learning students' approaches towards the thematic courses in Physical Geography field in academic year 2014-2015 Spring semester. 4 Open-ended questions were asked to the students to designate the difficulties and the problems encountered when implementing the online courses. The study which was participated in 66 distance learning students was performed through qualitative analysis technique. The data were analyzed by using descriptive analysis method. At the end of the research, deficiency of map skill development and field work practices were directly related to the Physical Geography field among the problems that the students' come face to face. Alongside of overcoming these issues, students stated that they demanded to improve communication with each other and especially the lecturers.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF