Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 2 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türkiye'de Göçmen Sorununa Örnek Suriyeli Mülteciler

Zeki BOYRAZ

Abstract


Dünyanın farklı bölgelerinde değişik tarihlerde devam eden çatışmalar ve savaşlar; milyonlarca insanı yerinden yurdundan zorunlu göç ettirmiştir. Filistinliler için 1967 savaşından hemen sonra, 5 milyondan fazla insan, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Filistin'de kurulan mülteci kamplarında halen yaşamaktadır. Pek çok Avrupa ülkesi ve Kuzey Amerika'da, Arnavutlar, Kosovalılar, Bosnalılar, Iraklılar ve Somalilerin oluşturduğu göçmen toplulukları göç etmişlerdir. Balkanlardaki değişik tarihlerde Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve o günkü var olan Yugoslavya'nın yapmış olduğu rejimsel baskılardan kaçan soydaşlarımız ülkemize sığınmış. Marmara bölgesi başta olmak üzere birçok bölgemizde hala yaşamaktadır.
İnceleme konumuz Suriye göçlerine itici sebep olan, Beşeri unsurlardan, Suriye Baas Partisi'ne ait askerler ve bu partiyi iktidardan indirmek isteyen muhalifler arasında süregelen silahlı mücadele sonucunda gösteriler 15 Mart 2011'de başlamış ve Nisan 2011 tarihinde ülke çapına yayılmıştır. Bunun sonucu 7.6 milyon Suriyeli yerlerinden göç etmek zorunda kalmıştır. Bunların 1.532 bin 74'ü Türkiye'ye sığınmıştır. Göç edenlerden 235 bini ülkemizde değişik şehirlerde çadır kentlerde yaşarken geri kalan 1.332 bin 74 'ü Türkiye'ye geneline dağılmış durumdadır.
Çalışmamız; savaşlar, iç savaşlar ve siyasi baskılar sonucu yaşadıkları topraklardan milyonlarca insanın, mültecilik ve göçmenlik ile yüz yüze bırakılmasına örnek Suriye'den Türkiye'ye gelen göç sorununa dikkat çekmektir. İncelemede ülkemizde kurulan çadır kentlerin dağılışları ve bu çadır kentlerden Ceylanpınar (Şanlı Urfa), Malatya'da kampları örnek seçilmiş olup ayrıntılı olarak incelenecektir.
Suriyeli mülteci krizi bu anlamda yakın gelecekte Türkiye'de yerleşen bir Suriyeli göçmen nüfusun var olacağı yönünde bir gerçeği ortaya 'da koymaktadır.


The on going conflicts and wars in different parts of the world on different dates forced millions of people to migrate. Over 5 million Palestinians still live in the refugee camps built in Lebanon, Syria, Jordan and Paletsine after the war in 1967. Many Albanian, Kosovan, Bosnian, Iraqi and Somalian migrated to various European countries and NortAmerica. Our kins took refuge in our country due to the political oppression they experienced in the balkan states likeGreece, Bulgaria, Romania and Jugoslavia. They still live in our country, particularly in the Marmara region.
The main reason of Syrian migration was the armed struggle between the Syria Baas Party and the opponent party who wanted to come to power. The struggle started on March 15th, 2011 and spread all over the country in April, 2011. Consequently, 7.6 million Syrian had to migrate. 1.532 of these Syrian took refuge in Turkey. 235.000 of these migrants live in tent cities in different cities and 1.332 of these migrants dispersed all over the country.
Our study takes the Syrian migration toTurkey as an example to draw attention on the migrants and refugees who are forced to migrate because of wars, civil wars and political oppression in their countries. In our study the dispersion of tent cities in Turkey will be examined taking the camps in Ceylanpınar and Malatya as an example.
It's clear that this Syrian refugee crisis will cause Syrian migrants to be settled in Turkey in the near future.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF