Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 2 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Yabancılara Türkçe Öğretiminde İş Türkçesi Öğretim Programı, Ders Kitabı ve Terimler Sözlüğü Denemesi: Bankacılık Örneği

Fahri TEMİZYÜREK, Önder ÇANGAL, Serdar YÖRÜSÜN

Abstract


Türkçe, yabancı dil olarak yurt içinde ve yurt dışında öğretimi yapılan ve etki alanı her geçen gün hızla genişleyen bir dildir. Son yıllarda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi üzerine yapılan çalışmalar, "iş" alanının Türkçe öğrenme ihtiyaçları arasında önemli bir yerinin olduğunu göstermektedir. Bu nedenle yürütülen yabancı dil olarak Türkçe öğretimi çalışmalarında "İş Türkçesi" alanının oluşturulması, alan için ayrı bir müfredatın hazırlanması, müfredata uygun ders kitaplarının ve materyallerin geliştirilmesi gerekir.
İş Türkçesi alanında yapılacak olan çalışmalarda öncelikle diğer dillerde nasıl bir yol izlendiğine bakılmalı ve buradan hareketle Türkçe öğretilmesi gereken iş kolları doğru tespit edilmelidir. Özellikle İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi alanına bakıldığında bankacılık ve finans alanlarında çok fazla çalışmanın olduğu görülür. Yurt dışında çok sayıda Türk bankası hizmet vermektedir. Bu bankalar, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarını da dikkate alarak Türkçe bilen personellerin görevlendirilmesine özen göstermekte veya mevcut personellerinin Türkçe öğrenmesini talep etmektedir. Personeller ise kurslara ayırabilecekleri vaktin kısıtlı olduğunu ve kısa sürede müşterilerine Türkçe hizmet verebilecek seviyede dil öğrenmelerinin kendileri için yeterli olacağını düşünmektedir. "İş Türkçesi" alanında "bankacılık" üzerine gerçekleştirilen bir çalışma olmaması ve bu alandaki mevcut eksiklerin giderilmesi aşamasında bir kapı aralaması amacıyla bu çalışmada, "bankacılık" örneği üzerinde durulmuş; bu doğrultuda örnek öğretim programı ile terimler sözlüğü hazırlanmış ve ders kitaplarında dikkat edilmesi gerekenler hususlar belirtilmiştir.


Turkish is a language with rapid expansion and influence and it is taught within the country and abroad as a foreign language. Recent years studies on the teaching Turkish as foreign language indicate that requirements of learning "Business" Turkish are in increase. Thus, in the studies on Turkish as foreign language teaching there is necessity for development of special curriculum, preparation of the course books and materials suitable to the curriculum for the creation of the "Business Turkish" field.
In the studies for the Business Turkish it is initially important the identification of necessary business branches. There are a lot of Turkish banks providing services abroad. These banks including Turkish citizens, strive to employ Turkish language speakers or require from their current personnel to learn Turkish. Due to the personnel's limited time for attending the courses and learning Turkish in the level as much as being able to serve the clients, we have focused in "Banking" example. Thus we prepared sample curriculum and glossary, as well as specified the issues to focus on in the course books.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF