Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 2 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Nevşehir-Hacıbektaş İlçesi'nden İki Cami Örneği: Başköy Cami ve İlicek Köyü Cami

Serap ERÇİN KOÇER

Abstract


Bu çalışmada, 18. Yüzyılda Damad İbrahim Paşa döneminde Muşkara olarak bilinen Nevşehir İli'nin kuzeybatısında Horasan Erenleri de denilen Hacı Bektaş-ı Veli'nin (13.Yüzyıl) hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği, eski adı Sulucakarahöyük günümüzdeki adı ise Hacıbektaş olan İlçe'ye bağlı Başköy ve İlicek Köyü'ndeki iki cami incelenmiştir. Yapılan arazi çalışması sonucunda tespit edilen bu iki cami Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde inşa edilmiştir. Mimari açıdan kısmen orijinalliğini koruyan yapılar süsleme ve ahşap kullanımı bakımından çevredeki diğer yapılardan ve kendi aralarında da farklılık arz etmektedir.


In this study, two mosques in Başköy and İlicek Village where known as "Muşkara" during Damad İbrahim Paşa period in 18th century, also called Horasan Erenleri at the nortwestern of Nevşehir city, Hacı Bektaş-ı Veli spent a large part of his life (13th century) and connecting with the county, the old name of which is Sulucakarahöyük and the modern day name of which is Hacıbektaş were investigated. These two mosques being determined at the result of the field survey were built during the last period of Ottoman Empire. These buildings that partly protecting their originality in respect to architecture propound difference from other buildings in the area and among each other in terms of decoration and using wooden.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF