Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 2 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Müzakere Başlangıcı Sonrası Türkiye Ekonomisi'nde Thirlwall Yasası'nın Geçerliliği

Salih BARIŞIK, Türker ŞİMŞEK

Abstract


Çalışmada Avrupa Birliği ile tam müzakere süreci başladıktan sonra Thirlwall Yasası'nın, Türkiye ekonomisinde geçerliliğini test etmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak Türkiye ekonomisinin ithalat talebinin gelir esnekliği tahmin edilmiş ve bu esneklik sayesinde Türkiye'nin ödemeler bilançosu kısıtı altındaki büyüme oranları hesaplanmıştır. Gerçekleşen ve tahmin edilen büyüme oranları arasında bazı benzer sonuçlara ulaşılmasına rağmen özellikle tam üyelik müzakere süreci başladıktan sonra Thirlwall yasasının geçerliliğinin, 1983-2013 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye ekonomisi için geçerliliğinin ampirik olarak reddedildiğine McGregor ve Swales testi sonucunda ulaşılmıştır.


The present article aims to test Thirlwall's Law for Turkish economy after the begining of the full membership consultation of Turkey to European Union. Firstly we estimated the elasticity of import demand and calculated the balance of payments constrained growth rates. We reached some similarities between actual rates of growth and rates of growth predicted by the Thirlwall s Law for Turkish economy. Although some similarities are founded between actual growth rates and predicted growth rates by the Thirlwall's Law especially after the begining of the full membership consultation of Turkey to European Union, the results of McGregor and Swales test rejected the empirical validity of Thirlwall s Law for Turkish economy over the period 1983-2013.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF