Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 2 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Karaca Oğlan'ın Şiirlerinde Hayvan İsimleri

Ferhat SAĞLAM

Abstract


Bu çalışmada hayvan isimlerinin dilimiz ve kültürümüzdeki öneminden bahsedildi. Daha sonra Karaca Oğlan şiirlerinde geçen hayvan isimleri tek tek tespit edilerek kaç farklı şiirde kaç defa geçtiği belirtildi. Bazı isimleri âşığın hangi amaçla kullandığına değinildi. Her farklı hayvan ismi için şiirlerden bir dörtlük veya iki satır örnek gösterildi. Karaca Oğlan şiirlerinde geçen fakat günümüzde çok az kullanılan veya hiç kullanılmayan; aşkar, bahrî, balaban, boz, beserek, ceran (ceren, ceyran), eke, ergeç, hecin, ibicek, ispir, kır, köşek, kuzgun, maral, maya, öşek, pervane, pohur, sağmal, seyfi, sığın, şahbaz, taylak, turaç, tutu (dudu), yoz gibi hayvan isimleri tanımlandı. Ayrıca bu çalışmada hayvanların hangi özellikleriyle şiire konu olduğu ve şiirde bu isimlerin hangi görevleri üstlendiği ortaya konmaya çalışıldı.


In this study, the importance of animal names in our language and culture was mentioned. Then, the animal names in Karaca Oglan poems were detected one by one and reported in detail as in how many of the poems and how many times they are seen. Aşık's purpose of using certain animal names was also stated. Seen in Karaca Oglan poems however rarely or never used today, the animal names; askar, bahrî, balaban, boz, beserek, ceran (ceren, ceyran), eke, ergeç, hecin, ibicek, ispir, kır, köşek, kuzgun, maral, maya, öşek, pervane, pohur, sağmal, seyfi, sığın, şahbaz, taylak, turaç, tutu (dudu), yoz… were detected and given meaning with the purpose of retrieval. In this study names of animals will be classified by taking in to considerationof their some features and will focus on how to use aspects of the animal names by poems.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF