Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 1 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Zonguldak İli Ekonomisine Etkisi

Mesut ELİBÜYÜK, Yıldız GÜLER

Abstract


Taş kömürü çıkarımı yapan ve yaptıran tek kurum olan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Batı Karadeniz bölgesinde hatta tüm Karadeniz Bölgesi açısından ekonomik anlamda büyük katkılar sağlamıştır. Bu kurumun özellikle Zonguldak ilinin gelişimi açısından belirleyici bir etkisi olmuştur.
Kurumda yapılan kömür çıkarımı zorlu süreçlerden geçmektedir. Kurumun işletmeleri, fabrikaları, kuyuları ve lavuarlarının bulunduğu yerler hem şehirsel gelişim alanlarını hem de göçün yönünü tayin etmiştir. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı olarak bölgede birçok sanayi kuruluşu kurulmuş olmakla birlikte ağırlıklı olarak demir-çelik sektörü bölge ekonomisine hakimdir. Kurumda çalışan işçilerin yapmış olduğu diğer faaliyetlerde bile Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun önemli etkileri olmuştur. Yapılan tarım, hayvancılık, ormancılık, sanayi ve ticari faaliyetler Türkiye Taşkömürü Kurumu etkisinde kalmakta kurumdaki üretime göre şekillenmektedir. Kamu yatırımlarında da en büyük payın madencilikte olduğu görülmektedir.


Turkish Hard Coal Agency -the only institution engaged in coal extraction- has made great contributions in the economic sense, in the western Black Sea region or even the entire Black Sea region. That institution Turkish Hard Coal Agency, particularly in terms of the development of the province of Zonguldak has been a decisive influence.
The extraction of coal in the institution goes through in a challenging process. The businesses, factories, the location of lavuars, wells of Turkish Hard Coal Agency have appointed both urban development areas as well as the direction of migration. Depending on Turkish Hard Coal Agency, many industries have been established in this region but the region's economy is mainly dominated by iron and steel sector. Turkish Hard Coal Agency has made some significant impacts in the other activities of the workers in the institution. The agriculture, livestock, forestry, industrial and commercial activities remain under the influence of Turkish Hard Coal Agency and these activities are being shaped by the production of Turkish Hard Coal Agency. There is also seen the largest share of public investments in mining.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF