Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 1 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Elazığ’da Tatlısu Balıkçılığının Gelişimi

Zeki BOYRAZ

Abstract


Artan dünya nüfusu sağlıklı gıdalara her geçen gün daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Araştırmamız Özellikle son yıllarda öneminin giderek arttıran iç sulardaki balıkçılık faaliyetlerine bağlı olarak, Elazığ ilinde gelişme gösteren tatlısu balıkçılığına dikkat çekmektir.
İnceleme alanımız olan Elazığ ili, Doğu Anadolu Bölgesinin güneybatısında, Yukarı Fırat Bölümünde yer almaktadır. Çalışma sahasında tatlısu balıkçılığının gelişmesine imkân veren başlıca unsur şüphesiz ki tatlısu varlığıdır. İl sınırları içindeki en önemli akarsu Fırat ve kollarıdır. 86 km2 yüzölçümü olan Hazar Gölü, il merkezine 30 km mesafededir. Ayrıca Elazığ; Keban Barajı 675 km2, Karakaya Barajı 268 km2 alanı ile il sınırlarını oluştururken, Kralkızı 57 km2 ve Özlüce 26 km2 gibi önemli baraj gölleri yakın mesafelerde yer almaktadır. Bu çalışmada her geçen gün artan Elazığ ilindeki tatlısu balıkçılığının potansiyeli ve gelişimi üzerinde durulmaya çalışılacaktır.


Increasing world population has more demand for healthy food day after day. Our research draws attention to increasing freshwater fishery in Elazığ that increased its importance depending on the fishery activities in inland water in recent years.
Our reasearch area, Elazığ, is situated in the Upper Fırat part, in the southwest of Eastern Anatolia Region . The main factor that allows freshwater fishery develop in the research field is the existence of fresh water. The most important river within the city borders is Fırat and its tributaries. Hazar Lake has a 86 km2 surface area and it is 30 km far from the city center. Also the Keban Dam, 675 km2 and Karakaya Dam, 268 km2 make up the city borders. Other important dams like Kralkızı, 57 km2 and Özlüce 26 km2 are situated in near distances. In this study we will focus on the potential and development of the freshwater fishery in Elazığ.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF