Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 1 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türkiye-Yunanistan İlişkilerindeki Derin Açmaz: Pontus Meselesi

Yüksel KÜÇÜKER

Abstract


Yunanistan'ın Rum diasporası ile birlikte dünya çapında yoğun bir şekilde propagandasını yaptığı Pontus iddialarının rol modeli Ermeni soykırımı iddialarıdır. Ermeni iddialarıyla aynı yol takip edilerek, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, ülke ve eyalet parlamentoları ve sivil toplum kuruluşları gibi platformlar üzerinden Türkiye'ye fatura çıkarılmak istenmektedir. Yunanistan, Pontus Meselesi hakkında bir taraftan uluslararası çevreleri etkilemeye çalışırken, diğer taraftan farklı kollardan bu mesele etrafında kendi kamuoyunu kenetleme çabası içerisindedir. Yunanistan'ın bu saldırgan ve kışkırtıcı tavrına karşın, Türkiye etkisiz kalmakta; Pontus Meselesi bağlamındaki iddiaların asılsız olduğunu ileri süren ve Yunanistan'ı kınayan açıklamalar yayımlamaktan öteye gidememektedir. Bu makalede Pontus Meselesi'nin iki ülke ilişkileri içindeki yeri tarihî ve güncel boyutlarıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır.


The Armenian genocide allegations give inspiration to the Pontus claims that Greece and Greek diaspora making an intensive propaganda all over the world. It is attempted to leave Turkey in a difficult situation via the international platforms such as European Union, United Nations, the parliaments and non-governmental organizations. Greece, on one hand, tries to manipulate the international environments, and on the other hand, to unite its public around the Pontus Issue. Despite the aggressive and provocative attitudes of Greece, Turkey is so passive on the issue. Turkey let off with warnings by making some explanations refusing the Pontus allegations and reproaching Greece's attitudes. The aim of this article is to evaluate the Pontus Issue from the point of the relations between Turkey and Greece with its historical and contemporary dimensions.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF