Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 1 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Kelebekler ve İnsanlar’da Mitolojik Yolculuk ve Kendini Gerçekleştirme Teması

Mümtaz SARIÇİÇEK

Abstract


Mitolojik metinlerde, sık karşılaşılan bir motif vardır: Ülkede bir kaos oluşmuştur. Uzak diyarlarda bu kaosu giderecek büyülü bir nesne vardır. Seçilmiş bir kahraman o büyülü nesneyi getirmek için yolculuğa çıkar. Yolculuk boyunca birçok tehlike ile sınanan kahraman görevini başararak döner. Bu sistematik yolculuk, kahramana hayat boyu işine yarayacak bir tecrübe kazandırır. Psikanaliz bu yolculuk motifinin bir sembol olduğunu savunur. Buna göre yolculuk bireyin kendi iç dünyasında yaşadığı ruhsal bir erginleşme sürecidir. Erginleşme "kendini gerçekleştirme" demektir. "Kelebekler ve İnsanlar" romanında bedensel engelli bir genç kız olan Umay'ın kendini gerçekleştirme öyküsü anlatılır. Bu çalışmada, bu öykünün psikanalitik çözümlemesi yapılmıştır.


There is a common pattern in mythological texts: a chaos occurred in the country. There is a magical object that will resolve this chaos in distant lands. Selected hero sets on a journey to bring the magical object. Achieving returns the hero task tested with many dangers along the journey. This systematic journey that will the subserve his lifelong, saves an experience to the hero. Psychoanalysis argued that the journey motif is a symbol. Accordingly, the journey is a spiritual maturation process in which individuals live in their inner world. Immature means "self-actualization". The story of self-realization of Umay, who is a young disabled girl is told in "Butterflies and People" novel. Psychoanalytic analysis of the story was conducted in this study.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF