Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 1 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Kesim Hattında Süreç İyileştirme ve Etkin Tasarruf: Ağaç İşleri Atölyesine Yönelik Bir Uygulama

Hakan Murat ARSLAN, Mehmet Selami YILDIZ, H. Tezcan UYSAL

Abstract


Bu çalışmanın amacı, Türkiye de geleneksel olarak faaliyet gerçekleştiren ağaç işleri üretim tesislerinin kesim işlemlerine yönelik bir süreç iyileştirmesi uygulaması yapmak ve işletmeye kesim hattına ham ürünün daha kısa sürede gelmesini ve hattan daha kısa sürede çıkmasını sağlayacak senaryolar sunarak mali açıdan tasarruf etmesini temin etmektir. Bu amaca yönelik olarak, yalın üretime geçiş çalışmaları süren bir ağaç işleri atölyesinin kesim hattında süreç analizi gerçekleştirilmiştir. Mevcut durum analizinde, kesim hattında kesim makinelerinin optimum yerleşmediği ve hattın gereğinden fazla uzun olmasından kaynaklanan israfın varlığı anlaşılmıştır. Tüm kesim çalışanlarının daha uyumlu, işletmenin daha fazla üretimi, işlenmiş ürünün daha basit stoklanması ve işletmenin yalın üretime daha kolay adapte olması için; kesim hattının bir bölümünde yerleştirilmiş olan daire kesim makinesinin kesim hattındaki yerinin değişmesi ve kesim hattının 1/3 oranında kısalması durumunda işletmeye %42.6 oranında bir tasarruf sağlayacağı saptanmıştır.


The aim of this study is to make process improvement application directed to cutting processes of woodworking production plants which traditionally performs an activity in Turkey as well as provide financial saving by presenting alternatives that provide early entrance of core product to the enterprise and delivery of it from the line in shorter time. Intended for this aim, process analysis was made on cutting line of woodworking work shop where commence simple production practices continued. In the analysis of present situation, it was found that the presence of waste originated from the location of cutting machines on cutting line was not optimum and the line was longer than it had to be. In order to provide all cutting workers more compatible, more production of enterprise, simple stocking of manufactured goods and easier adaptation of enterprise to simple production, it was obtained that by changing the place of circular cutting machine which was placed in a part of cutting line and by shortening cutting line in the proportion of 1/3, 42.6% of saving would be provided to enterprise.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF