Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 1, No 2 (2009)

Font Size:  Small  Medium  Large

Demokrat Parti Dönemi (1950-1960) Kadındergilerinde Kadın İmajı

Dilara KOÇER

Abstract


Bu çalışmada, 1950-1960 yıllarında yayınlanmış 17 kadın dergisinde kadının nasıl temsil edildiği incelenmektedir. Çalışmanın temel amacı, Demokrat Parti’nin gerçekleştirmeye çalıştığı demokratikleşme sürecinde kadın dergilerindeki kadın imajını analiz etmektir. Çalışmada bu dergilerin, kurguladıkları yeni kadın imajıyla kadınlara onları geriletici bir rol modeli önerdiği ileri sürülmektedir.

 

The aim of this study is to analyse the representation of women by 17 women’s magazines published in 1950-1960. The major goal of the study is to examine the image of woman in Turkey’s democratisation experience during the DP period. It is argued that the magazines advise women a role model pulling backward them.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF