Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 1 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Ekonomik İstikrar Açısından Üretim Ekonomisi ve Parasal Ekonominin Karşılaştırılması

Rıdvan KARACAN, Filiz SANAL ÇEVİK

Abstract


Doğada insan ihtiyaçlarının karşılanması açısından enerji çok önemli bir konuma sahiptir. Benzer şekilde ekonomik hayatta para da aynı öneme sahiptir. Doğada enerji ya enerjiden; ya da madden elde edilir. Ancak enerjinin enerjiye dönüşümü aşamasında kayıp kaçak olmaktadır yani girişte kullanılan enerji çıkışta aynı miktarda olmamaktadır. Oysa maddeden daha fazla enerji açığa çıkmaktadır. Bu bağlamda ekonominin enerjisi niteliğinde olan para için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Günümüz ekonomilerinde daha fazla gelire sahip sermaye sahipleri karlarını maksimize etmek isterken paralarını ya faize ya da üretime yönlendirmektedir. Dolayısıyla bu tercihlerin gerek kişisel gerekse ekonomik açıdan birtakım avantajları ve dezavantajları olabilmektedir. Bu bağlamda enerji ve para karşılaştırılmak suretiyle ekonomik anlamda doğal olan üretime dayalı faaliyetlerin, parasal hareketlere dayalı faaliyetlerden daha verimli ve üstün olduğu vurgulanmak istenmiştir.


In nature, energy has a very significant role in meeting human needs. Similarly, money has the same significance for the economy. In nature, energy is obtained either from energy or from substances. However, in the course of energy transforming into energy, leakeage loss happens. In other words, the amount of energy output is not the same as the amount of energy input. In fact, substances produce more energy. In this context, we can say similar things for the money which is the energy of the economy. When financiers with more income in today's economy try to maximize their profits, they either put out their money at interest or they invest their money in production. Therefore, these preferences have some personal and economical pros and cons. In this study by means of comparing energy with money, it was aimed to emphasize that economically, activities based upon natural productions are more efficient and superior than the activities based upon monetary movements.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF