Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 1 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türkiye’de Kırgız Destanları Üzerine Yapılan Çalışmalar

Şule GEZER

Abstract


Diğer Türk topluluklarıyla bağlarını güçlü tutmayı amaçlayan Türkiye'de, Türkiye dışındaki Türklerin sosyo-kültürel yapılarını, bu yapının yansımaları olan sözlü ve yazılı ürünleri yakından tanımak ve tanıtmak amacıyla birçok bilimsel çalışma ortaya konulmuştur. Ülkemizde genel olarak Kırgız Türkleri, özelde ise Kırgız destanları üzerine yapılan çalışmalar daha Cumhuriyet'in ilk yıllarında varlığını göstermeye başlamıştır. Bu çalışmaların sayısı özellikle Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazanması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesiyle birlikte artmıştır. Biz bu makalede Kırgız destanları üzerine ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaların bibliyografyasını vermeye çalışacağız.


In our country, Kirghiz Turks in general, and in particular in the Kyrgyz epic, more studies on the early years of the Republic began its existence. Other Turkish communities with strong ties aims to keep that in Turkey, the turks outside of Turkey, the socio-cultural structures, this is a reflection of the structure of the oral and written products to get to know and promote the use of many scientific studies have been introduced. In this study, especially the number of kyrgyzstan's independence and the strengthening of relations between the two countries, along with increased. In this article, we will try to provide the Kyrgyz epic on in our country in the bibliography of scientific studies.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF