Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 7, No 1 (2015)

Font Size:  Small  Medium  Large

Sosyal Medya ve Eğitim Etkileşimi

Mehmet Fatih ÖZTÜRK, Mustafa TALAS

Abstract


20. yüzyılın sonuna doğru internetin ortaya çıkmasıyla birlikte enformasyon teknolojilerinde yaşanan gelişmeler iletişim biçimlerinde ve günlük yaşantıda pek çok değişikliğe neden olmuştur. İnsan ilişkilerinde yüz yüze iletişimin yerini teknolojik araçlarla yapılan iletişim şekilleri almaya başlamıştır. Sanal ortamdaki bu yeni iletişim biçimlerinin merkezinde ise sosyal medya bulunmaktadır. Sosyal medya, kullanıcıların ağ teknolojileri kullanarak etkileşimini sağlayan araç, hizmet ve uygulamaların bütününü temsil etmektedir. Bireylerin internette birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımlar sosyal medyayı oluşturur. Sosyal medya, insanların iletişimini, etkileşimini, işbirliğini, çalışmasını ve hatta öğrenme sürecini bile yeniden şekillendirmiştir. Sosyal ağ siteleri, esnek ve kullanıcı dostu olması sebebi ile diğer öğretim yönetim sistemlerine göre daha kolay kullanılabilmektedir. Birçok öğrencinin basit adımları takip ederek bir topluluğu oluşturması, kendi aralarında paylaşımların gerçekleşmesi, iletişim ve dönüt açısından oldukça kolaylıklar sağlamaktadır. Bu özelliklerin yanı sıra, harmanlanmış öğrenim deneyimlerini zenginleştirmesi, öğrencilerin öğrenme sürecini desteklemesi, öğretmenin öğretim ve değerlendirme sürecine destek olması gibi özelliklerden dolayı kurumlara da yarar sağlamaktadır. Eğitimde sosyal medyanın önemini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada; eğitim, sosyal medya ve eğitim-sosyal medya ilişkisi ele alınmıştır.


Through the end of the 20th century, with the emerging of internet, the developments in information technologies led to many changes in the ways communication and daily life. In human interaction, face to face communication gave way to the communication with technological devices. Social media takes place in the centre of this virtual platform. Social media represents all the applications, services and means that enables the users to communicate by using network technologies. The indivudals' dialogues and sharings with each other form the social media. Social media reformed people's communication, interaction, collaboration, studies an even learning process. Because it is flexible and user-friendly than other instructional management systems, social networking sites can be used more easily. By following these simple steps to create a community and the realization of shares among themselves provide a very convenience for the students in terms of communication and feedback. In addition to these features, social networking sites are also beneficial for the institutions due to the features such as enrichment of blended learning experiences and supporting students'learning process and teachers' training and evaluation process. This study aims to reveal the importance of social media in education; education, social media and relationship between education and social media are discussed.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF