Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 3 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Park-Bahçe Seramikleri Açısından Ayrıcalıklı Bir Kent Olarak Eskişehir ve Bu Bağlamda Prof. Bilgehan Uzuner ile Yapılan Söyleşi

Burak YILDIRIM

Abstract


Park ve bahçeler, tarih boyunca kültürel iletişim ortamları yaratan, sanatsal ve estetik bilincin yaygınlaştırılması ve ekolojik dengeyi koruma bilincinin geliştirilmesini sağlayan, insanların şehrin kalabalık ve sıkıntı verici havasından kurtularak doğa ile baş başa kalmasına olanak veren önemli mekânlar olmuştur. Bu mekânlarda doğa ile iç içe geçmiş tasarımlar ve sanatsal çalışmalar günümüzde büyük önem kazanmaktadır.
1960 yılından günümüze değin park ve bahçe seramiklerinin yaygın ve gelişmiş halde kullanımını, dünyanın birçok ülkesinde çeşitli amaçlar için yapılmış örneklerini görmemiz mümkündür. Günümüzde ülkemizde ve dünyada halen birçok seramik sanatçısı park-bahçe seramikleri adına; gerçekçi, stilize veya soyut heykeller, anıtlar, oturma bankları, duvar panoları, kuş evleri, havuzlar, çeşmeler ve fıskiyeler gibi günümüz mimarisi, iç mimari, peyzaj mimarisi, şehir ve bölge planlaması alanlarını destekleyen fonksiyonel ve dekoratif amaçlı seramikler üretmektedir.
Ülkemizde Avrupa ülkelerindeki kentlere oranla; İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerin dışında park ve bahçe seramikleri üretimi oldukça yetersiz durumdadır. Tabi bu bağlamda Eskişehir'i ayrı tutmak gerekir. Eskişehir; Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Bilgehan Uzuner'in düzenleyicisi olduğu ve 2001 yılından beri süregelen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumlarında üretilen seramik eserler ile park-bahçelerini ve birçok kamusal alanını donatmış bir sanat şehridir.

Parks and gardens are always the important places for us. During our history, they have creatured the culturel communication environments, universalizing the artistic and aesthetic consciousness, enabling to develop the protecting awareness of the ecological balance, helping people getting rid from crowded cities and distressing mood and have enabled to stay cheek by jowl with the nature in this places, the designs entwined with nature and artistic works are now a days very important.
We are able to see the use of the common and advanced form of parks and gardens from 1960 to the present and their examples made for various purposes in many countries of the world. Today, in our country and around the world, a lot of ceramic artists have been still producing realistic, stylizedor abstract sculptures, monuments, benches, wallboards, birdhouses, pools, fountains and waterjets on behalf of park-garden and these ceramics support contemporary architecture, interiordesign, landscape architecture, urban and regional planning areas and these are functional and decorative ceramics.
In our country, compared to cities in other European countries, the production of the ceramics such as parks-gardens are insufficient except for big cities such as İstanbul, İzmir, Ankara. But in this context Eskişehir has a privileged place. Eskişehir is a city of art. Because the city has ceramic works, having been produced in the International Terra Cotta Symposium since 2001 and the city has been decorated these ceramic Works in many public gardens and parking area. This symposium has been arranged by Eskişehir Anadolu University Faculty of Fine Arts Professor Bilgehan Uzuner.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF