Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 3 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna"sı ile Max Frisch'in "Çarpık Sevda" Adlı Eserinin Yabancılaşma Ekseninde Karşılaştırılması

İnci ARAS

Abstract


Bu çalışmada, Çağdaş Türk edebiyatının klasikleri arasında sayılabilecek nitelikte olan Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" eseri ile Çağdaş Alman Edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Max Frisch'in "Çarpık Sevda" eseri üzerinde çalışılacaktır. İki farklı kültüre ve edebiyata ait bu eserlere yönelik gerçekleştirilen çalışmanın amacı, iki eserdeki Walter und Raif adlarındaki iki ana karakteri ve Maria ve Hanna adlı kadın yan karakterleri içinde bulundukları topluma ve kendilerine yabancılaşmaları bağlamında karşılaştırmaktır. Bu iki ana karakter arasındaki ortak ve farklı yönler toplumsal ve kişisel yabancılaşma duygusu bağlamında karşılaştırmalı edebiyat bilimi kriterlerince toplumbilimsel inceleme yöntemi çerçevesinde değerlendirilecektir ve bu iki eserin günümüz toplumundaki bireyin içine düştüğü yabancılaşma sorununu ne derece yansıttığı saptanmaya çalışılacaktır.

In this study, we examine Sabahattin Ali's "Kürk Mantolu Madonna", one of the most important literary classics of Contemporary Turkish Literature, and Max Frisch's "Homo Faber", a famous novel in Contemporary German Literature. The main purpose of this study on these works which belong to Turkish and German cultures is to evaluate the characters related to their social and personal alienation. Therefore we carry out our analysis in line with the similarities and differences between main characters named Raif and Walter and between female characters named Maria and Hanna in terms of the criteria of Comparative Literature by sociological criticism. As a conclusion, we reach the conclusion that, both the works reflect the alienation of human being in the society.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF