Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 2 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Çağdaş Türk Sanatının Değerlerinden Mustafa Ayaz ve Müzesi

Kemal Hakan TEKİN

Abstract


Çağdaş Türk sanatının önde gelen isimlerinden biri olan Mustafa Ayaz ile ilgili sınırlı sayıdaki bilgi, literatürde dağınık hâlde karşımıza çıkmaktadır. Yurt içinde altmışı aşkın kişisel sergi açan ve on dokuz ödül kazanan; Hindistan, Kuveyt, Mısır, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Belçika, Fransa, ABD, İngiltere, Cezayir ve Almanya gibi pek çok ülkede de karma sergi ve bienallere katılmış olan sanatçı, kendi adıyla anılan müzesi ile de ön plana çıkmaktadır. Mustafa Ayaz, Ankara'da, "Mustafa Ayaz Vakfı Plastik Sanatlar Müzesi" adı altında, tamamen kendi olanakları ve birikimlerini kullanarak bir müze yaptırmıştır. Bu çalışmada kendisinin hayatı, sanatçı kişiliği ve kurduğu müze ile ilgili detaylı bilgilere yer verilerek, sanat tarihi merkezinde güncel bir literatür değerlendirmesi yapılmıştır. Sanatçı ile yapılan kişisel görüşme, müze kayıtları dışında literatürde kendisi ile ilgili çıkan yayınlar kaynak olarak kullanılmıştır.


The information on Mustafa Ayaz who is one of the prominent figures of the Contemporary Turkish Art is scattered and limited in the literature. He received 19 awards and opened nearly sixty exhibitions in Turkey and joined combined exhibitions and biannual activities in many countries like India, Kuwait, Egypt, Romania, Bulgaria, Poland, Belgium, France, USA, Britain, Algeria and Germany, also attracts attention with his museum established after his name. Mustafa Ayaz has established a museum in Ankara all with his own efforts and savings under the name of 'Mustafa Ayaz Foundation, Museum of Plastic Arts.' In this study, detailed information on his life, his artist identity and the museum he established has been given, and an up-to-date literary assessment has been performed in terms of history of art. The interview with the artist, museum registers and published works in literature have been used as resources.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF