Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 1 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Suç Analizlerine Coğrafi Bir Yaklaşım Örneği Beydağı (Malatya) Karakolu Etki Alanı

Zeki BOYRAZ, Utku GÜLKIRAN

Abstract


Bugün hem sanayileşmiş olan ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler suç gibi birçok şehir sorunuyla karşı karşıyadır. Suç insana has bir olay olduğundan arazide (alanda) dağılım gösterir. Bu çalışmada alanın suçlar için nasıl bir faktör olabildiğini, niçin bazı alanlarda suç oranının yüksek olduğunu saptamaya çalışılmıştır. Bu amaçla GIS (Geographic Information System) ortamında Malatya şehrindeki Beydağı Karakolu sorumluluk alanında hırsızlık suçlarının genel ve suç tipine göre dağılış haritaları yapıldı. Çalışmanın verileri Beydağı Karakolunun 2010 yılı suç defterlerinden elde edilmiştir. Sonuçta Beydağı Karakolu sorumluluk alanındaki hırsızlık suç dağılışı ile nüfus ilişkisi ortaya konulmuş özellikle merkezi iş sahasının ön plana çıktığı görülmüştür. Bu araştırmadaki yöntem ve bulgular; hızlı, etkin ve doğru analizler yapılmasına yardımcı olacaktır. Bunun yanında suçların yoğunlaştığı mekânların özelliğinin ortaya çıkarılmasıyla, suçun coğrafi mekânla ilişkilendirilmesi, önlenmesi ve şehir güvenliğinin sağlanması açısından önemli katkılarda bulunacaktır.


Today the cities both in industrialised countries and developing countries face with many kinds of city problems like crime. As crime is a human-specific incident it ranges in areas. In this study it is aimed to assign how areas are a factor for crimes and why are the crime rates in some areas higher. For that purpose, distribution maps of the robbery crime in Beydağı police stations’s area of responsibility are prepared according to type of crime with the help of GIS (Geographic Information System) program. The data for the study is taken from the crime records of the beydağı police station for the year 2010. In the end the relation between the distribution of robbery crime in the area of Beydağı police station’s responsibility and the population is put forth and it is seen that especially the central business district stands out. The methods and findings in this study will help to make quick, effective and straight analyses. Besides, seeing that there is a rising crime rate in some areas it contributes to associate crime with geographical areas, avoid crime and provide city safety.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF