Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 1 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Öğretmen Adaylarının Okuma ve Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları

Tahir GÜR

Abstract


İnsan hayatında okumanın yeri yadsınamaz bir öneme sahiptir. Gelecek nesilleri eğitecek öğretmen adaylarının da okuma ile ilgili alışkanlıkları hem kendi mesleki hayatlarını hem de yetiştirecekleri öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmede son derece önemlidir.
Bu çalışmada öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları, boş zamanlarını değerlendirme tercihleri ve okuma motivasyonlarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu bağlamda öğretmen adaylarının okuma ile ilgili alışkanlıkları teknolojik ya da ekrandan okuma materyallerini de içine alacak şekilde ele alınmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının az okuyan okur tipinde olup, kütüphane ya da okuma salonuna gitme alışkanlıklarının çok az olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler kitap dışındaki teknolojik araç ve ortamlarda her gün okuma yaparken, kitap ve geleneksel okuma materyallerinin kullanımı nispeten azdır. Okuma alışkanlığı geliştirilmesinde teknolojik ilerlemelerin de göz önüne alınması, kitap okuma ile teknoloji kullanımının birlikte ele alınıp yarıştırılmaması gibi öneriler getirilmiştir.


Reading has an undeniable importance in human life . The reading habits of teachers who educate future generations are extremely important in their education as weel as in their professional lives.
In this study, we aimed to determine preservice teachers' reading habits, leisure time activities and reading motivations.In this context, reading was taken in a broader sense that includes reading of new technological materials and environments besides traditional materials.
According to the results of the research preservice teachers could be classified as –genrally- aliterate type reader and they don’t have the habit of using libraries. Students read technological tools and environments every day, while the usage of books and traditional reading materials is relatively small. Some suggestions proposed at the end; such as, the technological progress to be taken into consideration while developing the habit of reading and reading traditional materials should be handled with technology together not as contestant.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF