Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 1 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Kırım Savaşı Osmanlı Hatıra ve Asker Madalyaları

Kemal Hakan TEKİN

Abstract


Madalya, onurlandırmanın aynı zamanda devlete bağlılığı artırmanın önemli sembollerinden biri olmuştur. Devletler madalyalar aracılığıyla güçlerini sembolik anlamda ortaya koymuşlardır. Osmanlı Devleti, Sultan II. Mehmeddöneminde madalya geleneğiyle tanışmış olsa da Sultan I. Mahmud ile madalyalara önem verilmeye başlanmıştır. Kırım Savaşısonunda Osmanlı Devleti bir dizi hatıra madalyası ve asker madalyası bastırtmıştır. Kırım Savaşı’nda yararlılık gösterenlere ödül olarak ya da bu önemli muharebenin anısına bir hatıra niteliği şeklinde madalyalar Osmanlı, müttefik kuvvetler ve hatta bu savaştan yenik olarak ayrılan Rusya tarafından bastırılmıştır. Osmanlı döneminde modern anlamda madalya geleneğinin Kırım Savaşı sonundan itibaren başladığına da dikkat çekilerek çalışmamızda, Osmanlı Devleti döneminde Kırım Savaşı hatıra ve asker ve madalyaları hakkında bilgi verilecektir. Kırım Savaşı ile ilgili basılan Mecidi Nişanları araştırma kapsamı nedeniyle incelemeye dahil edilmemiştir.


Medals are symbols to honor people and also to increase their loyalty to the state. States have revealed forces through medals in a symbolic sense. Although the Ottoman Empire met with the tradition of medal in the period of Sultan Mehmed II, medals became important with Sultan Mahmud I. Commemorative and military medals were pressed by the Ottoman Empire at the end of the Crimean War. The Ottomans used medals as a reflection of not only awards for those showing usefulness in the war but also as a souvenir to commemorate this important battle. Even allied forces and defeated Russia had made medals for Crimean War. In our study, information will be given about Crimean War commemorative and military medals in Ottoman era of the Crimean War. Mecidi Crimean War badges were not included in the study due to the scope of the research.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF