Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 1 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Semantik Prozodi Kavramı ve Türkçe Semantik Prozodi Örnekleri: “aksettirmek, ...dan ibaret, ...nin teki, karşı karşıya, varsa yoksa”

Nihal ÇALIŞKAN

Abstract


Bu çalışmada semantik prozodi kavramının tanıtımı yapılmakta; Türkçede semantik prozodiyi örnekleyebilecek dil kullanımlarından hareketle kavramın farklı yönlerine dikkat çekilmektedir. Semantik prozodi, dil birimlerinin ilk bakışta dikkat çekmeyen, örtülü biçimde var olan olumlu -daha çok- olumsuz anlam yükleri biçiminde tanımlanabilir. Çalışmada araştırmacının dikkatiyle önceden belirlenen dil birimleri, derlem verisine dayalı olarak incelenmiştir. Çalışmada Türkçe Ulusal Derlemi’nin tanıtım sürümünden yararlanılmıştır. “aksettirmek, ...dan ibaret, ...nin teki, karşı karşıya, varsa yoksa” dil birimleri, derlem sorgusundan elde edilen eşdizimlilik ilişkilerinin yardımıyla semantik prozodi açısından çözümlenmiştir.


This study introduces the concept of semantic prosody, and calls attention to the different aspects of it based on the examples taken form Turkish. Semantic prosody is a kind of hidden evaluative meaning whichcan not be identified at first sight, but can be revealed after a careful and detealid analysis of corpus data. Semantic prosodies can be both positive and negative, but previous reserchs show that negative prosodies are prevelant. The linguistic units subject to analysis were chosen depending on the author’s linguistic observations, and analysed based on the corpus data depending on the co-occurences and collocations. The corpus consulted in the study is the demo version of Turkish National Corpus. The node words are as follows: ““aksettirmek, ...dan ibaret, ...nin teki, karşı karşıya, varsa yoksa”.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF