Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 1 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Muhalefet Lideri General Ioannis Metaksas ve Yunanistan'da Muhacir Meselesi

H. Veli AYDIN

Abstract


Bu çalışma, 1924 yılında Atina’da Turkofon Rum muhacirlere yönelik propaganda amaçlı bastırılan Karamanlıca “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Anlaşması’na Dair ve Hürriyetperveran Fırkası Reisi İoannis Metaksas Efendi’nin Beyanatları” başlıklı kitapçığın tanıtımını ve kitapçık çerçevesinde dönemin önde gelen siyasi simalarından General Metaksas’ın nüfus mübadelesi ve Yunanistan’daki muhacir meselesine dair düşünce ve çözüm önerilerini dönemin koşulları içerisindebaşka kaynakların yardımıyla değerlendirerek sunmayı amaçlanmaktadır. Kitapçığın başlığı Yunanca olup, Lozan Anlaşmasının Yunanca ve Karamanlıca metinlerini de içermektedir. Bu metinleri Metaksas’ın Aralık 1923 yılı ile 12-20 Haziran 1924 yılı arasındaki basın demeçleri takip etmektedir. Kitapçık, esas itibariyle muhacir meselesinin Venizelos’un yanlış ve hesapsız politikasının bir sonucu olduğunu ve diğer partiler tarafından seçim malzemesi olarak kullanıldığını savunmaktadır.


This study aims to introduce the Karamanlidika booklet, “Convention on the Exchange of Greek and Turkish Populations and the Statements of Freethinkers’ Party’s leader Ioannis Metaxas”, which was probably printed for propaganda in Athens in 1924, and also to present in the context of the booklet with the help of other sources,Metaxas’ opinions and suggestions for the refugee issue and the population exchange, taking into consideration the conditions of the period in Greece.The title of the booklet is in Greek and includes the text of the Treaty of Lausanne both in Greek and Karamanlidika.These texts are followed by press releases of Metaxas made between December of 1923 and June of 1924.The booklet argues that the issue of refugees is a result of Venizelos’ incorrect and inexpressible policy, the issue is abused by the political parties for elections, refugees experienced harsher conditions because of personal and political interests.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF