Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 3 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Oylum Höyük Toplumunun (Orta Tunç Çağı, Kilis) Paleodemografik Yapısı

Ayşen AÇIKKOL YILDIRIM

Abstract


Bu çalışmada Kilis ili Oylum Mahallesi sınırlarında yer alan Oylum Höyük’ün Orta Tunç Çağı tabakalarından çıkarılan 72 bireye ait iskelet kalıntıları incelenmiştir. 2007-2012 yılları arasında çıkarılan iskeletlerin cinsiyet ve yaşları belirlenmiş, populasyona ait yaşam tabloları oluşturulmuştur. Oylum toplumunda bebek ve çocukların ölüm oranları çok yüksektir. Ölüm oranı 0-5 yaş grubunda % 36,6 ve 0-15 yaş grubunda % 57,75 olarak tespit edilmiştir. 0-5 yaş grubundaki bebek ve çocukların % 34,62’si 1 yaşını doldurmadan ölmüştür. Erkeklerin ömür uzunluğu kadınlardan daha yüksektir (kadınlarda 25 yıl, erkeklerde 33 yıl). Erişkinlerin ortalama yaşı 29’dur. Kadınlarda ölümler en çok genç erişkinlik döneminde (18-30 yaş), erkeklerde ise erişkinlik (30-45 yaş) döneminde yoğunlaşır. Oylum eski Anadolu toplumları arasında en yüksek bebek-çocuk ölümlerinin görüldüğü, en kısa ömürlü toplumlardan biridir. Paleopatolojik veriler, büyüme döneminde bireylerin ciddi bir strese maruz kaldıklarını ve kadınlar için doğurganlık döneminin en tehlikeli dönem olduğunu işaret eder.


In this study skeleton remaining of 72 individuals excavated from Middle Bronze Age layers of Oylum Höyük (mound) situated in Kilis province, were studied. Sex and age of skeletons, unearthed between 2007-2012, were determined and life tables of the population were formed. Mortality of infants and children of Oylum population was very high. Death rates were determined as 36.6 % for 0-5 years of age group, 57.75 % for 0-15 years of age group. 34.62 % of infants and children from 0-5 years of age group died before they completed their 1st year. Lifespan of males were longer than females (25 for females, 33 years for males). Average age of adults was 29. Mortality for females was highest in young adult period (18-30 ages) however it becomes more prominent at adulthood period (30-45 years) in males. Oylum Höyük population has one of the shortest lifespan among ancient Anatolian populations with its very high subadult death ratios. Paleopathological data states that, individuals were exposed to serious stress during growth period and reproductive period is the most dangerous period for females.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF