Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 3 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türk Edebiyatı Tarihi Yazımının Başlıca Sorunları Üzerine Birkaç Söz

Gökçe Yükselen ABDURRAZAK PELER

Abstract


Bir Türk edebiyatı tarihi yazmak, Türk edebiyatı ile meşgul olanların gündemine girdiği günden itibaren, eksiksiz bir Türk edebiyatı tarihi yazmanın mümkün olup olmadığı meselesi tartışma konusu olmuştur. Türk edebiyatını ne zamandan başlatmak gerektiği mevzusu tartışılan meselelerin başında gelmiştir. Bir diğer mesele ise, Türklerin yayıldıkları coğrafi alanın büyüklüğü sebebiyle, temas ettikleri çok farklı kültürlerin ve dolayısıyla etkisi altına girdikleri dinler ile felsefelerin Türk edebiyatı üzerindeki etkilerini layıkıyle tahlil edip anlayabilmek olmuştur. 19. yüyılın sonlarından itibaren ve bilhassa 20. yüzyıl boyunca, Türk dünyasında meydana gelen siyasi gelişmeler neticesinde, Türk edebiyatının eskiye nazaran çok daha fazla çeşitlilik ve bölünmüşlük arz etmesi, edebiyat tarihçisinin işini oldukça zorlaştırmaktadır.


It has been a matter of discussion whether it is possible to write a complete history of Turkish literature since the first day the subject of writing a history of the Turkish literature has been brought to the agenda of Turkish men of letters. The date, which the Turkish literature should be started with, has been one of the main controversial issues. Another issue has been to analyze and understand adequately the extend of the influence of different cultures and consequently religions and philosophies on Turkish literature, which has been entailed by the mightiness of the geographical area on which the Turks live. The fact that, when compared to the past, the Turkish literature poses much more diversity and disunity as a result of political developments since the end of the 19th century and particularly during the 20th century complicates the issue further for the historian of Turkish literature.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF