Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 3 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Çanakkale Eceabat Kilinin Düşük Dereceli Borakslı Sırlarda Kullanımı

Mehmet Fatih KARAGÜL

Abstract


Bu araştırmada; bir seramik kenti olan Çanakkale’nin, sahip olduğu doğal hammadde kaynaklarının, düşük dereceli seramik sırlarında (1020 oC) kullanılabilirliğinin tespiti yönünde çalışılmıştır. Bu konuda teorik araştırmaların yanı sıra laboratuar çalışmaları yapılmıştır. Hazırlanan çömlekçi sırlarının, özellikle yerel çömlekçilerin de kullanabileceği niteliklerde olması amaçlanmıştır. Bunun için Eceabat yöresi kilinin hem çamur bünyede hem de sır yapıcı hammadde olarak kullanılması üreticilere ekonomik bir imkân sağlayacaktır. Öte yandan Ezine yöresine ait kalsit ve Atikhisar kilinin kullanımı, yerel kaynakların kullanımı adına önemli bir değerdir. Çalışmadan elde edilen sonuçların, pratik alanda KOBİ ler tarafından kullanılabilirliği, Üniversite-Sanayi ilişkisi adına da önemli bir adımdır.


In this research, we aimed to work on the the probability of the usage of low fired ceramic glazes (1020 OC) as natural raw material of Çanakkale, the renkown city for its ceramic. As well as theoretical research and laboratory studies were studied on this subject. Especially these glazes were planned to have some specialities, which are highly important for native ceramic producers and potters. Because of this, usage of Eceabat clay will be economic solutions, as a flux for glaze and body material. On the other hand, Ezine region calsit and Atikhisar clay also has other properties as a usage of native raw materials. The resaults of the research will be important steps as a relationsip for university and industry.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF