Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 2 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Orta Çağ’da Bir Uygarlık Kenti Berde (Berza’a)

Mehmet ÖZMENLİ

Abstract


Kent, insanların bir arada yaşamaya başladıkları uzun zamandan bu yana insanlık tarihi içinde doğaya karşı verilen amansız mücadelenin en önemli sembolüdür. İnsan ilişkileri ve gereksinmelerinin karşılandığı yer olarak kentler uygarlığın en önemli göstergelerinden biri olmuştur.
Orta Çağ'da birçok yeni kent ya ortaya çıkmış ya da var olan yapısıyla gelişip büyümüştür. Kurulan bu kentler, daha önceki çekirdek kentin üzerine ya da yakınına kurulmuştur. İçlerinde panayırlara, pazarlara, zanaatkârlara yer veren bu kentler, önemli ekonomik etkinliklerin de merkezi olmuşlardır.
Berde kenti, önce Sasani’nin minyatürü ya da aynası, sonrasında bölgeye egemen olan İslam Devletlerinin minyatürü ve aynasıdır. Berde kenti, stratejik konumu siyasi ve özellikle ipek üretimi ile de ekonomik anlamda yakın doğunun önemli bir merkezi konumundadır. Berde, kuruluşundan Rus işgaline ve sonrasındaki Moğol istilalarına kadar önemini hiç kaybetmemiştir.
Orta Çağ tarihi kaynaklarında doğu-batı güzergahında önemli bir konumda olan bu kentin incelenmesi başta literatür araştırması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Şu anda ören durumunda olan bu kentin Orta Çağ’daki coğrafi konumu, siyasi, kültürel faaliyetleri, ekonomik durumu irdelenmiştir.


The city has been the most important symbol of merciless struggle against nature in mankind history since people started to live together. Cities, as places, have been one of the most important indicators of civilizations where humans have fulfilled their needs and relationships.
In the Middle Ages many new cities either newly established or developed with their own structures. A new city was founded onto the core city or around it. These cities including fairs, bazaars, places for the craftsmen became the centers of important economic activities.
The city of Berde had already been a miniature and mirror of Sassanians and subsequently became a miniature and mirror of Ottoman governments. Berde was one of the important centers in terms of strategic and economic position particularly silk production. Berde has never lost its importance until Russian invasion and then Mongolian invasion.
The investigation of this city which was displayed in the Middle Ages historical sources in a position of east-west route was conducted by means of literature review. The geographical position, political and cultural activities, economic status of this city were investigated and its contributions to the history of civilization were examined.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF