Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 2 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türk Basınının Doğal Afetlere İlişkin Bakış Açısını Belirlemeye Yönelik Bir İnceleme

Hakan KOÇ

Abstract


Bu çalışmanın amacı, 2009 - 2012 yılları arası Türkiye ve Dünyada meydana gelen doğal afetleri Türk Basınının (Gazete) nasıl bir söylem ve anlayışla sunduğunu, bireylere doğal afet bilinci kazandırma yönünde basının bir kaygı taşıyıp taşımadığını, yazılı basının doğal afet eğitimine ne kadar yer verdiğini tespit etmektir. Bu amaca ulaşabilmek için Türkiye’de Türkçe yayın yapan ulusal gazeteler incelenmiştir. Gazete haberleri medya takip merkezinden temin edilmiştir. Doküman incelemesi yolu ile elde edilen 1234 veri ilişki analizi yöntemi ile dört genel ve yirmi bir alt kategoriye ayrıldı. Kategoriler arası korelasyona bakıldı. Araştırma sonucunda bulunan sonuçlardan bazıları şunlardır:

a. Doğal afet haberlerine bakıldığında en fazla haberin depremle ilişkili olduğu tespit edilmiştir.

b. Doğal afet haberlerinin Türk yazılı basınında daha çok haber içerikli olduğu bunun yanı sıra doğal afetlerle ilgili eğitici ve magazin içerikli haberlerde bulunmuştur.

c. Doğal afetlerle ilgili haberler daha çok okuyucuya iç sayfalardan sunulmaktadır. Ancak özellikle Türkiye’de yaşanan ve büyük oranda can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle ilgili haberler çoğunlukla ana sayfanın dört ikisini veya dört üçünü kapsayacak şekilde manşet haber olarak verilmektedir.

d. Doğal afet sosyal, ekonomik ve günlük yaşamı etkilediği sürece haber olarak gündemde yerini korumakta ve manşet haber olarak verilmektedir.


The purpose of the present study is to examine the discourse used by Turkish printed media (newspapers) to report the natural disasters that occurred in Turkey and abroad between 2009 and 2012, whether the press was worried about raising individuals' awareness of natural disasters and the extent to which these newspapers addressed disaster education. In line with this purpose, national Turkish newspapers published in Turkish were analyzed. News stories were obtained from a media centre. 1234 documents were divided into four general and twenty-one sub-categories by using correlation analysis. The correlation between categories was examined using Pearson correlation. Some of the results of the study obtained are as follows.

a. The analysis revealed that the news items with the highest number were related to earthquakes.

b. The news items mostly had news content. Besides this, there were educational and magazine news about natural disasters.

c. The news reports about natural disasters in the Turkish printed media are presented to the reader in the inner pages. However, the news concerning natural disasters causing considerable loss of lives and properties in Turkey mostly makes headlines and cover a half or the three-thirds of the front page.

d. Natural disasters remain on the agenda as a news item as long as it has an impact upon social, economic and daily life, and they make headlines.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF