Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 6, No 2 (2014)

Font Size:  Small  Medium  Large

Erken Dönem Osmanlı Sanatında Latin Etkileri

Aslı SAĞIROĞLU ARSLAN

Abstract


Bu çalışmada Osmanlı Beyliği ile İtalyan Devletleri arasındaki politik, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin sanata olan etkileri örneklerle tartışılacaktır.
Osmanlı ile İtalya arasındaki ekonomik meseleler bir ilişki sağladı. Politik bağlantılar, ticari ilişkilerle birlikte gelişti. Bu ilişkiler Anadolu Selçukluları zamanında başladı, Menteşoğulları ve Aydınoğulları zamanında gelişti ve Osmanlı döneminde gelişimini sürdürdü. Menteşoğulları Beyliği kaçınılmaz olarak Latinlerle ticari ve politik ilişkiler kurdu.
Beylikler döneminde bazı eserler (Milas Ulu Camii, Ahmet Gazi Camisi, Balat Hamamı ve Peçin Ahmet Gazi Medresesi) Latin etkilerine sahiptir. Ayrıca Erken Osmanlı Dönemindeki bazı yapılarda da Latin mimarisine özgü elemanlar tespit edilmiştir. Bu makalede bu elemanların hangi yapılarda olduğu ve bu etkileşimin nasıl gerçekleştiği üzerinde durulacaktır. Yoğun ticari ve politik ilişkilerin erken Osmanlı sanatında ve mimarisinde Latin etkilerine sebep olduğunu ifade eder.Throghout this paper, each type of relations and aspects such as political, social and economic ones, between the early Ottoman World and the Italian will be discusssed and their effects to the art will be expressed.
Economic affairs between the Ottomans and the Italians kept a relationship. The political connections developed with commercial relations.The relations started at the time of Anatdionseljuks, flourished during the Menteşeoğulları and Aydınoğulları and improved durng the Ottomans. The Beylik of Menteşeoğulları unovoidably established some commercial and political relations with the Latins. As a result some works (The Mosque of Milas Ulu the Mosque of Ahmet Gazi and the Madrassah of Ahmet Gazi in Pecin) had Latin effects.
Consequently, a view supported by some reasons has been discussed in this paper. This view can be expressed in a way that densely commercial and political relations have led to the Latin effects in some buildings of the early Ottoman Art and Architecture.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF