Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 2 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Niğdeli Bir Devlet Adamının Romanı: “Küçük Paşa”

Adem ÖZBEK

Abstract


Ebûbekir Hâzım Tepeyran, Niğde’nin yetiştirdiği devlet adamlarından biridir. Osmanlının son dönemi ve genç Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden çok partili yıllara gelinceye kadar valilik, bakanlık ve milletvekilliği gibi pek çok görevde bulunan Ebûbekir Hâzım Tepeyran, bu vazifeleri dolayısıyla Anadolu’nun pek çok yerini görme ve tanıma fırsatı elde etmiştir. Bulunduğu mevki, aynı zamanda Anadolu’nun halledilmeyi bekleyen birçok sorunuyla yüzleşmesine de vesile olmuştur. Bürokratlıktan edebiyat hayatına geçmesi de bu noktada başlayacaktır. Devlet adamı kimliğiyle mücadele ettiği sorunlarla edebiyat adamı olarak da baş etmeye çalışan Tepeyran’ın Meşrutiyet yıllarında kaleme aldığı “Küçük Paşa” isimli romanı bu düşüncenin ürünü olarak değerlendirilebilir. Türk edebiyatında köyü ve köylüyü işleyen romanların öncüsü sayılan “Küçük Paşa” romanı edebiyat tarihimiz açısından önemli bir yere sahiptir. Çalışmamızda, bu eser, zihniyet, yapı, tema, dil ve anlatım gibi özellikler ön plânda tutularak tahlil edilmeye çalışılacaktır.


Ebubekir Hazim Tepeyran is a statesman grew up in Niğde. He served as governor, minister and Member of Parliament during the last period of Ottoman Empire and in the newly born Republic. He visited and saw many places in Anatolia because of his job which also gave him the opportunity to face the unsolved problems of Anatolia. His transformation from a Statesman to Literature happened also at this point. His struggle against problems under his Statesman title continued with Literature title as a writer by publishing the novel named “Little Pasha” during the constitutionalism period. “Little Pasha” is an leading novel for Turkish Literature in which it displays Villages and Villagers. In this study, the novel will be analyzed by focusing on the structure, theme, language and expressive features.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF