Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 1 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türk Halı Sanatında Yozlaşma Etkileri ve Alınabilecek Tedbir Önerileri

Sibel YILDIZ

Abstract


Geleneksel halılarımız ihtiyaçlarımız doğrultusunda üretilmiş olup, dokuma tekniği, desenleri ve kullanılan tekstil maddeleriyle formlarını oluşturarak, kültürel dokumuza paralel olarak şekillenmiştir. İlk örneklerden günümüze kadar yapılan incelemelerde; Türk toplumun zaman içerisindeki sosyolojik, psikolojik, ekonomik, coğrafik, kültürel değişim ve gelişimlerinin, yansımalarını halılarda gözlemleyebiliriz. Bu nedenledir ki; geleneksel el halılarımız birer arşiv vesikası kadar önemlidir. Bu arşiv vesikalarının örneklerinin yozlaşması, kültürel mirasın gelecek kuşaklara hatalı ulaşmasına neden olacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, yapılan çalışmayla yozlaşma sebepleri belirlenerek, tedbir önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.


Our traditional carpets are produced according to our needs. Their weaving technique, patterns and textile materials are shaped in parallel with our cultural structure. From past to the present, through the studies on the first examples of the carpets, we can observe the reflection of Turkish society's sociological, psychological, economic, geographic and cultural change and development. That is why the traditional hand rugs are as important as an archive document. The corruption of the examples of this archive will cause the incorrect cultural heritage to reach the next generations. For these purposes, in this study the proposed measures are tried to develop through the identification of the corruption causes.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF