Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 3 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Fuzuli’nin Türkçe Divan’ının Tenkitli Neşirlerinin Araştırılması Tarihinden

Hatira YUSUFOVA

Abstract


Makalede Fuzuli'nin Türkçe Divan'ının yayınlanmış tenkitli metinlerinin öğrenilme tarihi araştırılmaktadır. Bu konuda ilk sözü ilk tenkitli metinleri hazırlayan tertipçilerin kendileri söylemiş ve biribirlerinin eserleri hakkında fikir belirtmişlerdir. Aynı zamanda, bu metinbilimcilerden sonra yetişen alimler de bu metinler hakkında kendi düşünceleriyle Fuzulibilimciliği geliştirmiş, tenkitli metinlerin olumlu ve olumsuz yönlerini incelemişlerdir. Makalede, Fuzuli yazmalarını öğrenen bilim adamlarının eserlerine de göz atılmıştır. Fuzuli Divanı'nın tenkitli metninin hazırlanmasında onlar da belirli bir rol oynamıştır.


In the article we explore the scientific-critical texts of native "Divan" of Fuzuli. According to the first scientific approach to the development of scientific-critical texts said by compiler, had an opinion on each other's work. At the same time, scientists' opinions have grown after the textologs about the texts developed by this area; scientific-critical texts were analyzed by the more success and failure aspects. In the article has been glanced at researches of the scientists studying the manuscripts of Fuzuli because they have a certain role in developing the scientific-critical texts "Divan" of Fuzuli.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF