Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 3 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Aktif Vatandaşlık Eğitiminin Sosyal Bilgiler Programındaki Yeri

Cihan KARA, Yavuz TOPKAYA, Ufuk ŞİMŞEK

Abstract


2004 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, modern dönemin klasik devletinin ihtiyaç duyduğu pasif iyi vatandaş yaklaşımından uzaklaşıp, yenidünya düzeninin yapısına uygun aktif vatandaşlık eğitimine doğru özellikle değerler ve beceriler boyutunda yeni kapılar açmaktadır. Nitekim sosyal bilgilerin genel amacı etkin vatandaş yetiştirmekle birlikte yaşam boyu süren becerileri öğrencilere kazandırmaktır.
II. Dünya Savaşı sonrasında tüketime dayalı ekonomiyi korumak için kitlelerin asgari yaşam standartına ulaştırılması gayesiyle sosyal refah devletini keşfedenler fordist-kitlesel üretimin yerini esnek üretime bırakması ile sosyal vatandaşlığın vergi sistemine getirdiği ağır yüklerden kurtulmak için aktif vatandaşlığı ileri sürmüşlerdir. Aktif vatandaşlık, toplumun her kesiminden vatandaşların daha katılımcı olmalarına ve daha önceleri devlet tarafından karşılanan bazı toplumsal ihtiyaç ve hizmetlerin artık vatandaşların kendileri tarafından karşılamasına dayanmaktadır.
Günümüzde aktif vatandaşlık kavramının bireylere en etkili şekilde verilebildiği yerler muhakkak ki eğitim kurumlarıdır. Özellikle vatandaşlık bilincinin bireylerde oluşturulmasında ilköğretim döneminin önemi diğer eğitim kademelerine göre biraz daha önemlidir. Çünkü bu dönem içerisinde bulunan öğrencilerin bilişsel düzeyleri, programın belirlediği değer ve kazanımların en rahat şekilde verildiği dönemdir. Bununla birlikte öğrenciler için en hassas dönem olarak nitelendirilen ilköğretim dönemde sosyal bilgiler dersi aracılığıyla öğrenciler, normları sadece kendileri dışında gerçekleşen bir oluşum olarak görmeyecektir.

2004 Social studies curriculum has offered to new opportunites new citizenship education, suitable for new world order by moving away from passive citzenship approach. Hence general purpose of the social studies is both to bring up active citizen and to acquire life-long skills to students.
The ones who discovered social welfare state, claimed active citizenship to get rid of burden from social citizenship when fordist-massive production was replaced by flexible production after the Second World War. The active citizenship depends on which the citizens from all part of the society becomes more participative and meet their needs.
In the present days, schools are the places where the active citizenship concept has taught students. Primary schools are more important other schools in constituting consciousness of the citizenship. Because the developmental period in which primary school students are, makes it easier to teach the standards from the curriculum. In addition the student will not perceive that the norms are not constructed without them through the social studies curriculum.
Basic vision of the social studies is to bring up Turkish Republic citizens who are participative, know the rights and responsibilities and what to do in case of encountering any situation. In this context, the social studies curriculum aims to actualize aforementioned vision with six social studies skills. Observation, social participation, and empathy contribute to the active citizenship education. Those skills confined to the social studies, are closely related to service applications to society. 19 basic values which the social studies aim to teach, are specifically important in bringing up the active citizens. This study reveals the place of the active citizenship in the social studies curriculum in the light of literature.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF