Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 1, No 1 (2009)

Font Size:  Small  Medium  Large

Geleneksel Türk Çocuk Oyunlarında Doğal Oyuncaklar ve Oyuncak Olmuş Hayvanlar

İbrahim ÖZBAKIR

Abstract


Teknolojik gelişme ve sanayileşme, tüketime sunulan her ürün gibi çocuk oyun ve oyuncaklarında da değişime neden olmuştur. Çocukların dünyasına kazandırdığı çok farklı oyuncaklar yanında, çeşitli oyuncakların da yok olma sürecine girmesine neden olmuştur. Günümüzde yok olmamak için direnen, yapım aşamasında insan eli değmemiş, birebir tabiatın sunduğu oyuncaklar da bulunmaktadır. Bu çalışmada, Geleneksel Türk Çocuk oyunlarındaki örnekleri gösterilmeye çalışılmıştır.

 

Like every product put up for sale, technologic developments and industrialization have led to changes in children’s games and toys. In addition to many different types of toys that they presented to the children’s world, they have also caused a variety of toys to enter into the process of disappearance. Nowadays, there are also some toys that resist in order not to disappear, unspoiled in the pipeline and that are presented by Nature itself. In this study, its examples in Traditional Turkish Children’s games have been tried to be shown.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF