Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 2 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Fatih Akın’ın “Kurz und Schmerzlos” Filminde Türk-Alman Gençlik Alt Kültürlerinin Yansımaları

Hikmet ASUTAY, Oktay ATİK

Abstract


Bu çalışmada Türk-Alman yazınında gençlik kavramının ne olduğunu, gençlik alt kültürlerini ve sorun odaklarını saptamak amaçlanmıştır. Türk-Alman yazınında “Gençlik” kavramını açıklamak ve gençlik alt kültürlerinin ve sorun odaklarının ne şekilde vuku bulduğunu örneklendirmek amacı ile Fatih Akın’ın filmografisinden bir film seçilmiştir. Film belirlenen ölçütler doğrultusunda incelenecektir. Araştırmada “Gençlik” kavramının Türk-Alman yazınında ne olduğu ve gençlik alt kültürlerinin ve sorun odaklarının Türk-Alman yazınında nasıl ortaya çıktığı cevaplanacaktır. Araştırmanın sınırı Türk-Alman sinemasında önemli başarılara imza atmış ünlü yönetmen ve yapımcı Fatih Akın’ın 1998 yılında çektiği ilk uzun metraj filmi olan “Kurz und Schmerzlos” (Kısa ve Acısız) adlı filmi kapsamaktadır. Araştırmanın önemi bu konuda yapılan çözümlemelerin genellikle Türk-Alman yazınında verilmiş eserler üzerine yoğunlaşmak yerine aynı alanda öneme sahip bir filmi odak noktası yapmasından gelmektedir.

It is aimed in this study to determine the conception “youth”, subcultures of youth and problem focuses in german-turkish literature. A Film from filmography of Fatih Akın, is chosen to explain youth conception in migrant literature and to illustrate the way how sub cultural elements and problem focuses occur. The film will be examined according to specific criteria. In the study, the questions what youth in german-turkish literature means and how sub cultural elements and problem focuses come off, will be answered. The limit of research contains the first feature-length film, produced in 1998, of Fatih Akın, who is a famous director and producer and has great successes in german-turkish cinema. The importance of this study comes from its putting a german-turkish movie instead of written works in focal point.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF