Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 2 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

İlköğretim Öğrencilerine Çevre Bilincinin Kazandırılmasında Çevre Eğitiminin Rolü: Ekoloji Temelli Yaz Kampı Projesi Örneği

Abdullah KARATAŞ, Gökçe ASLAN

Abstract


Yaşadığımız yüzyıl içinde doğal kaynakların hızla tükenmesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan çevre sorunları artık küresel boyutta etkilerini göstermektedir. Özellikle Sanayi Devrimi sonrasında ulusların ekonomik yönden yükselme yarışlarında bir araç konumuna indirgenen çevre değerleri bilinçsizce kullanılarak âdeta yok edilmeye mahkum edilmektedir. Oysa insanlar bu umursamaz tavırlarıyla âdeta kendi bindikleri dalı kesmektedirler. Çünkü sınır tanımayan küresel çevre sorunları, tüm insanların ortak sorunu olarak insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. Daha sağlam bir insan-doğa ilişkisinin yapılandırılmasında ise insanlara öncelikle çevre eğitimi ile çevre bilincinin kazandırılması gerekmektedir. İnsanları parçası oldukları doğa ile barıştıracak, onlara doğa ile yaşamanın uyumunu kavratabilecek bir etkinlik olarak Niğde Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliği ile 2011 yılında gerçekleştirilen Ekoloji Temelli Yaz Kampı Projesi böyle bir bilinçlendirme faaliyetine örnek olarak gösterilebilir. Yapılan bu ve benzeri projeler, öğrencilerle beraber onların öğretmenlerine de çevre bilinci kazandırarak pek çok sorunun aşılmasında anahtar rol oynayabilecektir.

The century we live in, the environmental problems that arise in connection with the fast depletion of natural resources now show their effects globally. Especially after the Industrial Revolution, people were reduced the environmental values to vehicle position in their economically enrichment race and these values were used unconsciously and doomed to extinction. However, these people don’t know that they have been chopping down their own branch with their unconcerned attitudes. Uninhibited global environmental problems threaten the future of humanity as a common concern of all people. For constructing a more healthy human-nature relationship, giving people environmental awareness through environmental education is required. Ecology Based Summer Camp Project which was held in 2011 in cooperation with Niğde University and TUBITAK can be given as an example of awareness-raising activity. This and similar projects play a key role in overcoming many environmental problems by providing students and their teachers with environmental awareness.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF