Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 2 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

H. 1269 (1852-1853) Tarihli Kıbrıs Cizye Muhasebe Defteri

Recep DÜNDAR

Abstract


1375 nolu cizye muhasebe defteri, Kıbrıs’ın 1269 (1852-1853) yılı cizye vergisinin talep ve tahsil verileri ile bunların muhasebe kayıtlarını ihtiva etmektedir. Deftere göre adı geçen yıla ait cizye vergisine esas olmak üzere; merkez Lefkoşa ile Tuzla, Limoson, Piskopi, Gilan, Evdim, Magosa, Karpas, Dağ, Değirmenlik, Baf, Kukla, Hırsofı, Lefke, Omorfo, Mesarye ve Girne olmak üzere 16 kazada yaşayan 1.572 nefer âlâ, 8.199 nefer evsât ve 11.568 nefer ednâ olmak üzere toplam 21.339 nefer gayrimüslim reayadan 512. 640 guruş toplanması istenmiştir.
1269 (1852-1853) yılında tahsil edilen cizye kayıtlarına göre Kıbrıs Adası’nda cizye vergisine tabi gayrimüslim reaya Lefkoşa merkez, on altı kaza, 35 mahalle ve 492 köyde yaşamaktadırlar. Bunlar, 1121 nefer âlâ, 8441 nefer evsât ve 13.062 nefer ednâ olmak üzere toplam 22.624 nefer olup toplanan cizye bedeli ise 516.420 guruştur.
1269 (1852-1853) yılı cizye vergisi üç taksitte toplanmıştır. İlk taksit Mart ayında 311.190 guruş, ikinci taksit Nisan ayında 150.360 guruş ve son taksit Aralık ayında 54.870 guruş olmak üzere toplam 516.420 guruş tahsil edilmiştir. Defterin muhasebesi görüldüğünde tahsil edilen miktarın talep edilen 512.640 guruşdan 3.780 guruş, bir önceki yıldan da 21.495 guruş fazla olduğu tespit edilmiştir.

The poll-tax account book No. 1375 contains the claims and collection data of the poll-tax and their account records for the year 1269 (1852-1853). According to the book, based on the poll-tax for the same year; it was agreed to collect from 1.572 prosperous, 8.199 middle sort and 11.568 low-income (a total of 21.339) non-Muslim citizens living in Lefkoşa Centre and Tuzla, Limoson, Piskopi, Gilan, Evdim, Magosa, Karpas, Dağ, Değirmenlik, Baf, Kukla, Hırsofı, Lefke, Omorfo, Mesarye and Girne (16 towns), a total amount of 512.640 gurus.
According to the poll-tax records collected in the year 1269 (1852-1853) the non-muslim citizens, liable to poll-tax in the island of Cyprus, lived in Lefkoşa centre, sixteen towns, 35 neighbourhoods and 492 villages. Their population was 22.624 of which 1121 were prosperous, 8441 were middle sort and 13.062 had low income. The amount of tax collected from them was 516.420 gurus.
The poll-tax belonging to the year 1269 (1852-1853) was collected in three installments. The first installment collected in March amounts to 311.190 gurus, the second collected in April amounts to 150.360 gurus and the last installment collected in December was 54.870 gurus totalling 516.420 gurus altogether. When examined, the book shows that the amount collected is 3.780 gurus more than the claimed amount of 512.640, and 21.495 gurus more than the previous year.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF