Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 2 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Terceme-i Akrabâdîn’de Yer Alan Bir Mesir Macunu Terkibi Üzerine

Şaban DOĞAN

Abstract


Bu çalışmada Anadolu Türk tıbbının geleneksel bir ritüeli haline gelen mesir macunu şenliklerine kaynaklık eden mesir macunu üzerinde durulacak, kimi kaynaklarda ilk defa Merkez Efendi tarafından hazırlandığı iddia edilen mesir macunun ilk defa hazırlanışının Merkez Efendi’den binlerce yıl önceye dayandığı gerçeği vurgulanarak 15. yüzyıl Anadolu Türk tıbbının tercüme eserlerinden olan Terceme-i Akrabâdîn’deki mesir macunu tarifi verilecektir.

Mesir paste, which is a ritual of mesir paste festivity, is in the focus of the study. Although it has been alleged that mesir paste was first prepared by Merkez Efendi, it will be emphasized the first mixture had been prepared thousand years ago before Merkez Efendi, and a mesir paste mixture found in Terceme-i Akrabâdîn will be presented.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF