Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 2 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Toplam Kalite Yönetiminden Yöneticilerin Motivasyonuna Uzanan Yolun İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Kubilay ÖZYER, Engin KANBUR

Abstract


İşletmelerin müşterilerine gerçek anlamda ulaşabilmelerini sağlayan en önemli yönetim felsefelerinden bir tanesi olan Toplam Kalite Yönetimi, aynı zamanda örgütü bir bütün olarak da geliştirebilmenin anahtarıdır. Diğer yandan, günümüz iş dünyasında rekabetin anahtarının işletmelerin sahip oldukları insan kaynakları olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Dolayısıyla, Toplam Kalite Yönetiminin yöneticilerin motivasyonuna olan etkilerini ele alan bu çalışma, iki önemli kavramı bir araya getirdiği için oldukça önemlidir. Özellikle de bu birlikteliğin literatürde çok fazla ele alınmadığı düşünüldüğünde bu çalışmanın önemi bir kat daha artmaktadır. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde, dikkat çekici sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir.

Being as one of the most important management approaches Total Quality Management provides companies to access customers in real terms, and also it is the key of improving organizations as a whole. However, it is frequently mentioned that the key of competitiveness in today’s working life is the human resources of companies. Therefore, addressing the effects of Total Quality Management on the motivation this study is quite important because of assembling two significant concept. When it is considered that this combination is not addressed so much in the literature the importance of the study is increased once more. When the results of the study are examined it can be seen that remarkable findings are found.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF