Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 5, No 1 (2013)

Font Size:  Small  Medium  Large

Hasta Vasiyetnamesi: Ötenazi mi? Yoksa Kendi Kaderini Kendi Belirleme Hakkı mı?

Beyhan BAĞ

Abstract


Modern insan, yaşamının tamamıyla kontrolünde olması gerektiğine inanır ve kontrol edemediğini de baştan reddetme yoluna gider. Bu özerkliğin yaşamın son dönemini de kapsamasını ister. Tıptaki bilimsel ve teknik gelişmeler, ağır hastaların tedavisinde, hayat kurtarmada ve ömrün uzatılmasında eskiye göre doktorların savunamayacağı, hatta hastaların ve yakınlarının bile arzulamayacağı durumların oluşmasına kimi zaman neden olur. Özellikle iyileşme olanağı olmayan bir hastalıktan dolayı bilinci tamamen kapalı, makinelere bağlı bir şekilde yaşamak zorunda kalındığında yaşamı uzatmanın çekilen acı süresini uzatmadan başka bir anlamı olmaz. Birey, özerkliğini yaşamın son döneminde koruma isteğine bilinci tamamıyla kapalıyken ya da sağlıklı bir şekilde karar veremeyeceği demans, Alzheimer vb. durumlarda da saygı gösterilmesini vasiyetnamelerinde dile getirir. Bu derlemede, Türkçe literatürde oldukça yeni olan hasta vasiyetnamesinin ne olduğu uygulama örnekleriyle tartışılarak kavramın hasta özerkliği, ötenazi ve kendi kaderini belirleme arasındaki konumuna açıklık getirilmeye çalışılmıştır.


Modern man believes that their life should be completely under their control and anything that does not fall in this category is automatically ignored by them. This autonomy should also last until the very end of one's life. Scientific and technological developments in medicine in the treatment of severe patients have made significant advances in the recent years, enabling life prolongation also in the cases when it might be contrary to the patient's and relatives' will and the doctor's opinion. At times when the lives of unconscious incurable patients are sustained and prolonged through complete dependence on machines, the situation is nothing but a meaningless prolongation of agony. When the individual is fully conscious, they make a statement in their last will to respect their autonomy at the end of their lives also in the cases when they are unconscious or are unable to express their wishes rationally, for example when suffering from such conditions as dementia or Alzheimer's disease. This paper aims to address the issue of patient's advance decision, which is a fairly new concept to Turkish medical environment. The discussion of patient autonomy, euthanasia and self-determination is supplemented with examples for additional clarity.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF